Grand Prix SAWO 2016

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016

Poznań, kwiecień 2016

Grand Prix SAWO 2016 w kategorii kształtowanie i promocja kultury bezpieczeństwa i higieny pracy przyznano konsorcjum naukowo-przemysłowemu w składzie: CNBOP-PIB, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, MLabs oraz TELDAT za opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia Straży Pozarnej w zakresie niezawodnosci i skuteczności działania.

Efektem projektu „Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania” jest system informatyczny zbierający i przetwarzający dane, pozwalający określić istotne z punktu widzenia eksploatacji parametry wyposażenia, doskonalenie tych parametrów w celu poprawy bezpieczeństwa ratownika i skuteczności prowadzonych działań oraz monitorowanie bieżącego zużycia sprzętu pożarniczego.