Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy „Firmą VIP-a 2015”

Statuetka Magazynu VIP

Warszawa, październik 2015

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy otrzymało elitarne wyróżnienie „Firma VIP-a 2015” przyznane za działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej. Statuetkę w dniu 17 października br. podczas 3. Gali VIP odebrał bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski dyrektor CNBOP-PIB.