Brązowy medal Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2018 i wyróżnienia międzynarodowych stowarzyszeń IFIA i WIIPA

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2018

Katowice, czerwiec 2018

Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach, w dniach 20-21 czerwca, CNBOP–PIB zostało nagrodzone brązowym medalem za stanowisko do badania palności mieszanin gazowych i par cieczy. Instytut otrzymał także certyfikaty międzynarodowych stowarzyszeń IFIA i WIIPA za „wybitne osiągnięcia na polu wynalazczości w latach 2016–2017”.