st. bryg. dr inż. Paweł JANIK

DYREKTOR CNBOP-PIB
Sekretariat: +48 22 769 33 00

bryg. dr hab. inż. Rafał POROWSKI

Z-CA Dyrektora CNBOP-PIB
Sekretariat: +48 22 769 33 01

bryg. dr inż. Jacek ZBOINA

Z-ca Dyrektora ds. CERTYFIKACJI I DOPUSZCZEŃ
Sekretariat: +48 22 769 33 01