st. bryg. dr inż. Paweł JANIK

DYREKTOR CNBOP-PIB
Sekretariat: +48 22 769 33 00

st. bryg. mgr inż. Daniel MAŁOZIĘĆ

Z-ca dyrektora ds. badań i rozwoju
Sekretariat: +48 22 769 33 01

st. bryg. dr hab. inż. Jacek ZBOINA

Z-ca Dyrektora ds. CERTYFIKACJI I DOPUSZCZEŃ
Sekretariat: +48 22 769 33 01