bryg. dr hab. inż. Dariusz WRÓBLEWSKI

DYREKTOR CNBOP-PIB
Sekretariat: +48 22 769 33 00

bryg. dr inż. Jacek ZBOINA

Z-ca Dyrektora ds. CERTYFIKACJI I DOPUSZCZEŃ
Sekretariat: +48 22 769 33 01