W Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym działa Rada Naukowa powołana zgodnie z ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. Rada Naukowa składa się z 12 osób.

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Rada Naukowa działa na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz Regulaminu Rady Naukowej z dnia 15 marca 2017 r.

SKŁAD RADY NAUKOWEJ CNBOP-PIB W KADENCJI NA LATA 2017-2021

nadbryg. w st. spocz. dr hab. inż. Paweł Kępka

Przewodniczący Rady

prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski

Zastępca Przewodniczącego

dr inż. Jacek Roguski

SEKRETARZ
 

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ NIEBĘDĄCY PRACOWNIKAMI INSTYTU

dr inż. Grzegorz Stankiewicz

 

bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ - PRACOWNICY NAUKOWI I BADAWCZO-TECHNICZNI INSTYTUTU

dr inż. Jacek Roguski

mgr inż. Wojciech Klapsa

dr inż. Dorota Riegert

mgr inż. Daniel Małozięć

mgr inż. Tomasz Sowa

mgr inż. Łukasz Pastuszka