Logo DNH

Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1.

Loudspeaker for voice alarm systems type DSP-15-54T

Den Norske Høyttalerfabrikk A/S
Gruveveien 2-4
N-3770 Kragerø
Kingdom of Norway

DC-UAE-0028

1438-CPR-0407 14.01.2016 13.01.2026
2. Loudspeaker for voice alarm systems type HP-10-54T Den Norske Høyttalerfabrikk A/S
Gruveveien 2-4
N-3770 Kragerø
Kingdom of Norway
DC-UAE-0029 1438-CPR-0408 14.01.2016 13.01.2026
3. Loudspeaker for voice alarm systems type CAS-15-54(T) Den Norske Høyttalerfabrikk A/S
Gruveveien 2-4
N-3770 Kragerø
Kingdom of Norway
DC-UAE-0056 1438-CPR-0371 07.09.2016 06.09.2026
4. Loudspeaker for voice alarm systems type VES-561-54T Den Norske Høyttalerfabrikk A/S
Gruveveien 2-4
N-3770 Kragerø
Kingdom of Norway
DC-UAE-0057 1438-CPR-0220 07.09.2016 06.09.2026
5. Loudspeaker for voice alarm systems type SAFE-561-54T Den Norske Høyttalerfabrikk A/S
Gruveveien 2-4
N-3770 Kragerø
Kingdom of Norway
DC-UAE-0058 1438-CPR-0204 10.10.2016 09.10.2026

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.