Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1.

Loudspeaker for voice alarm systems type SP-W6

Shield Fire, Safety and Security LTD Redburn House, 2A Tonbridge
Road Romford, RM3 8QE,
Wielka Brytania
DC-UAE-0054 1438-CPR-0480 05.08.2016 04.08.2026
2. Loudspeaker for voice alarm systems
type SP-LA30, SP-LA80
Shield Fire, Safety and Security LTD Redburn House, 2A Tonbridge
Road Romford, RM3 8QE,
Wielka Brytania
DC-UAE-0109 1438-CPR-0632 27.02.2019 26.02.2029
3.

Loudspeaker for voice alarm systems type
SP-T1510, SP-T2215,
SP-T2430

Shield Fire, Safety and Security LTD Redburn House, 2A Tonbridge
Road Romford, RM3 8QE,
Wielka Brytania

DC-UAE-0114

1438-CPR-0644 10.04.2019 09.04.2029
4.

Loudspeaker for voice alarm systems type
SP-S206, SP-S206C

Shield Fire, Safety and Security LTD Redburn House, 2A Tonbridge
Road Romford, RM3 8QE,
Wielka Brytania
DC-UAE-0115 1438-CPR-0646 12.04.2019 11.04.2029
5.

Loudspeaker for voice alarm systems type SP-W6, SP-W6C

Shield Fire, Safety and Security LTD Redburn House, 2A Tonbridge
Road Romford, RM3 8QE,
Wielka Brytania
DC-UAE-0134 1438-CPR-0673 21.08.2019 20.08.2029

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.