Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Control and indicating equipment, power supply for fire detection and fire alarm systems type POLON 6000 POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0073 1438-CPR-0374 29.12.2017 21.05.2024
2. Sounder type SAW-6000 with base G-40S in options SAW-6001 and SAW-6006 POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0082 1438-CPR-0390 29.01.2018 22.09.2024
3. Sounder type SAW-6000 with base G-40S in options SAW-6101 and SAW-6106 POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0083 1438-CPR-0389 29.01.2018 27.08.2024
4.

Smoke detector type DUO-6000 in varieties

DUO-6046, DUO-6646, DUO-6043 with short- circuit isolator

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

DC-UAE-0084 1438-CPR-0474 30.01.2018 27.07.2026
5.

Input/ output device- input/ output element with short- circuit isolator type

EKS-6000 in varieties EKS-6044, EKS-6022, EKS-6040, EKS-6202, EKS-6400

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

DC-UAE-0085 1438-CPR-0375 31.01.2018 27.05.2022
6. Input / output device – input / output element type EKS-6222P with short-circuit isolator POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0086 1438-CPR-0453 31.01.2018 22.02.2026
7. Point heat detector type TUN-6046 with base G-40 POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0088 1438-CPR-0364 29.03.2018 29.01.2024
8. Universal smoke and heat detector type DUT-6046 with short-circuit isolator

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

DC-UAE-0089 1438-CPR-0197 05.04.2018 04.04.2028
9. Manual call point type ROP-4001M, ROP-4001MH with short-circuit isolator POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0090 1438-CPR-0090 06.04.2018 05.04.2028
10. Multisensor smoke and heat detector type DOT-4046, with short-circuit isolator POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0091 1438-CPR-0075 06.04.2018 05.04.2028
11. Input/ output device- Conventional line adapter type ADC-4001M with short- circuit isolator POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0092 1438-CPR-0069 25.04.2018 24.04.2028
12. Heat detector type TUN- 38Ex POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0093 1438-CPR-0025 23.05.2018 22.05.2028
13. Universal optical smoke detector type DUR- 40Ex POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0094 1438-CPR-0033 11.05.2018 10.05.2028
14. Smoke detector type DUO-6046AD with socket G-40S, with sounder and short- circuit isolator POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0099 1438-CPR-0611 03.06.2018 02.06.2028
15. Smoke and heat detector type DUT-6046AD with socket G-40S, sounder and short- circuit isolator

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

DC-UAE-0100 1438-CPR-0618 06.09.2018 05.09.2028
16. Control and indicating equipment type POLON 4100 POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0104 1438-CPR-0179 27.09.2018 19.10.2027
17. Control and indicating equipment type POLON 4200 POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0105 1438-CPR-0128 27.09.2018 19.10.2027
18. Input/output device – Control and steering equipment type EKS-4001 W with short-circuit isolator POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0107 1438-CPR-0399 07.02.2019 14.12.2024
19. Input / output device type EKS-4001 with short-circuit isolator POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0116 1438-CPR-0071 18.04.2019 17.04.2029
20. Input / output device – multi-output control device type EWS-4001 with short-circuit isolator POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0118 1438-CPR-0070 10.05.2019 09.10.2029
21. Input / output device – multi-output control device type EWK-4001 with short-circuit isolator POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0119 1438-CPR-0101 10.05.2019 09.10.2029
22. Voice alarm control and indicating equipment with integrated power supply equipment type PAVOX POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0125 1438-CPR-0665 05.08.2016 15.07.2029
23. Input / output device – digital communication adapter type AKC-6000 with short-circuit isolator POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0126 1438-CPR-0666 22.07.2019 21.07.2029
24. Input/output device, using radio links – Adapter for radio detectors
type ACR-4001
with short-circuit isolator
POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0145 1438-CPR-0217 29.01.2019 17.06.2028
25. Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization and using radio links – Universal wireless optical smoke detector type DUR-4047 POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0146 1438-CPR-0216 29.01.2019 03.07.2028
26. Point flame detector type PUO-35 and PUO-35Ex POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0147 1438-CPR-0218 29.01.2019 26.04.2028
27.

Line detector  
type DOP-6001,  
DOP-6001R

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0150 1438-CPR-0219 14.02.2020 25.06.2027
28. Manual call point  
type ROP-4007, ROP-400H
POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0151 1438-CPR-0471 14.02.2020 10.05.2026
29.

Flame detector
type PPW-40REx

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0152 1438-CPR-0349 14.02.2020 19.11.2023
30.

Sounder with visual alarm device type SAB-6000 with socket G-40S in varieties SAB-6001-3RR, SAB-6001-6RR, SAB-6001-6WR, SAB-6001-3RW, SAB-6001-6RW, SAB-6001-6WW, SAB-6006-3RR, SAB-6006-6RR, SAB-6006-6WR, SAB-6006-3RW, SAB-6006-6RW, SAB-6006-6WW with shortcut isolator

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0157 1438-CPR-0703 25.03.2020 24.03.2030
31.

Sounder with visual alarm device type SAB-6000 with socket G-40SK in varieties SAB-6101-3RR, SAB-6101-6RR, SAB-6101-6WR, SAB-6101-3RW, SAB-6101-6RW, SAB-6101-6WW, SAB-6102-3RR, SAB-6102-6RR, SAB-6102-6WR, SAB-6102-3RW, SAB-6102-6RW, SAB-6102-6WW, SAB-6106-3RR, SAB-6106-6RR, SAB-6106-6WR, SAB-6106-3RW, SAB-6106-6RW, SAB-6106-6WW

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0158 1438-CPR-0704 27.03.2020 26.03.2030
32.

Power supply for firefighting devices PZB 6000 with an input/output module and short circuit isolator

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz
DC-UAE-0160 1438-CPR-0707 29.04.2020 28.04.2030

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.