Logo Partner sp. z o.o.

Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1.

Loudspeaker for voice alarm systems type TSU 300/10 PP, TSU 500/20 PP, TSU 700/30 PP, TSU 1000/50 PP

Partner Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
Republic of Poland

DC-UAE-0031

1438-CPR-0428 17.02.2016 26.10.2025
2. Loudspeaker for voice alarm systems type DAW 130/10 PP, DAW 130/20 PP Partner Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
Republic of Poland
DC-UAE-0030 1438/CPD/0199 17.02.2016 26.10.2025
3. Loudspeaker for voice alarm systems type DELF 165/6 PP, DELF 165/10 PP Partner Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
Republic of Poland
DC-UAE-0041 1438/CPD/0177 01.04.2016 31.03.2026
4. Loudspeaker for voice alarm systems type
WAC 165/6 PP1
Partner Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
Republic of Poland
DC-UAE-0044 1438/CPD/0201 12.04.2016 11.04.2026
5. Loudspeaker for voice alarm systems type
DELK 130/10 PP,
DELK 130/20 PP,
DELK 130/10 PP1, DELK 130/20 PP1
Partner Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
Republic of Poland
DC-UAE-0048 1438/CPD/0198 22.04.2016 21.04.2026
6. Loudspeaker for voice alarm WAQ 130/6 PP Partner Sp. z o. o.
ul. Kopernika 1
48-340 Głuchołazy
Republic of Poland
DC-UAE-0047 1438/CPD/0200 19.04.2016 18.04.2026

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.