Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1.

Loudspeaker for voice alarm systems type 4E-S10-165-ENCT

4EVAC By Hacousto Holland B.V. Industrieweg 87, 2651 BC Berkel en Rodenrijs, Netherlands

DC-UAE-0234 1438-CPR-0845 01.03.2023 28.08.2032
2.

Loudspeaker for voice alarm systems type 4E-H15-ENCT

4EVAC By Hacousto Holland B.V. Industrieweg 87, 2651 BC Berkel en Rodenrijs, Netherlands

DC-UAE-0235 1438-CPR-0846 01.03.2023 28.08.2032
3.

Loudspeaker for voice alarm systems type 4E-F06-130-ENCT

4EVAC By Hacousto Holland B.V. Industrieweg 87, 2651 BC Berkel en Rodenrijs, Netherlands

DC-UAE-0236 1438-CPR-0847 01.03.2023 28.08.2032
4.

Loudspeaker for voice alarm systems type 4E-P10-130-ENCT, 4E-P10-260-ENCT

4EVAC By Hacousto Holland B.V. Industrieweg 87, 2651 BC Berkel en Rodenrijs, Netherlands DC-UAE-0237 1438-CPR-0850 01.03.2023 28.08.2032
5.

Loudspeaker for voice alarm systems type 4E-F130/6-ENT, 4E-F130/6/1-ENT, 4E-F130/10-ENT, 4E-F130/10/1-ENT, 4E-F165/6-ENT, 4E-F165/6/1-ENT, 4E-F165/10-ENT, 4E-F165/10/1-ENT

4EVAC By Hacousto Holland B.V. Industrieweg 87, 2651 BC Berkel en Rodenrijs, Netherlands DC-UAE-0253 1438-CPR-0841 18.07.2023 27.07.2032
6.

Loudspeaker for voice alarm systems type 4E-P130/10-ENT, 4E-P130/20-ENT, 4E-P130/10/1-ENT, 4E-P130/20/1-ENT

4EVAC By Hacousto Holland B.V. Industrieweg 87, 2651 BC Berkel en Rodenrijs, Netherlands DC-UAE-0254 1438-CPR-0860 18.07.2023 24.10.2032
7.

Loudspeaker for voice alarm systems type 4E-P260/10-ENT, 4E-P260/10/1-ENT

4EVAC By Hacousto Holland B.V. Industrieweg 87, 2651 BC Berkel en Rodenrijs, Netherlands DC-UAE-0255 1438-CPR-0861 18.07.2023 24.10.2032

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.