Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Loudspeaker for voice alarm systems
type GST-S206B,
GST-S206BC

UTC Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7

NL-6003DH Weert, The Netherlands

DC-UAE-0110 1438-CPR-0633 05.03.2019 04.03.2029
2. Voice alarm control and indicating equipment with integrated power supply equipment type GST VES

UTC Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7

NL-6003DH Weert, The Netherlands

DC-UAE-0131 1438-CPR-0660 09.08.2019 26.06.2029
3. Loudspeaker for voice alarm systems type
GST-S186, GST-S186C

UTC Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7

NL-6003DH Weert, The Netherlands

DC-UAE-0133 1438-CPR-0672 21.08.2019 20.08.2029
4. Loudspeaker for voice alarm systems type
GST-W6, GST-W6C

UTC Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7

NL-6003DH Weert, The Netherlands

DC-UAE-0136 1438-CPR-0676 23.08.2019 22.08.2024
5. Loudspeaker for voice alarm systems type
GST-S106, GST-S136

UTC Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7

NL-6003DH Weert, The Netherlands

DC-UAE-0137 1438-CPR-0677 29.08.2019 28.08.2029
6. Loudspeaker for voice alarm systems type
GST-T1510, GST-T2215, GST-T2430

UTC Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7

NL-6003DH Weert, The Netherlands

DC-UAE-0139 1438-CPR-0679 29.08.2019 28.08.2029

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.