Logo g+m elektronik

Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1.

Voice alarm control and indicating equipment
APS-APROSYS

G+M Elektronik AG
Bürerfeld 12
CH-9245 Oberbüren
Swiss Confederation

DC-UAE-0006 1438/CPD/0176 09.07.2015 08.07.2025
2. Loudspeaker for voice alarm systems type GM-3405-EN5424

G+M Elektronik AG
Bürerfeld 12
CH-9245 Oberbüren
Swiss Confederation

DC-UAE-0010 1438-CPR-0376 03.09.2015 02.09.2025
3.

Loudspeaker for voice alarm systems type
GM-5600-EN5424

G+M Elektronik AG
Bürerfeld 12
CH-9245 Oberbüren
Swiss Confederation

DC-UAE-0011 1438-CPR-0377 03.09.2015 02.09.2025
4. Loudspeaker for voice alarm systems type GM-5000-EN5424

G+M Elektronik AG
Bürerfeld 12
CH-9245 Oberbüren
Swiss Confederation

DC-UAE-0012 1438-CPR-0378 03.09.2015 02.09.2025
5. Loudspeaker for voice alarm systems type GM-8617-EN5424

G+M Elektronik AG
Bürerfeld 12
CH-9245 Oberbüren
Swiss Confederation

DC-UAE-0013 1438-CPR-0379 03.09.2015 02.09.2025
6. Loudspeaker for voice alarm systems type GM-6040-EN5424

G+M Elektronik AG
Bürerfeld 12
CH-9245 Oberbüren
Swiss Confederation

DC-UAE-0014 1438-CPR-0380 03.09.2015 02.09.2025
7. Loudspeaker for voice alarm systems type GM-6030-EN5424

G+M Elektronik AG
Bürerfeld 12
CH-9245 Oberbüren
Swiss Confederation

DC-UAE-0015 1438-CPR-0381 03.09.2015 02.09.2025
8. Loudspeaker for voice alarm systems type GM-3860-EN5424

G+M Elektronik AG
Bürerfeld 12
CH-9245 Oberbüren
Swiss Confederation

DC-UAE-0016 1438-CPR-0386 03.09.2015 02.09.2025
9. Loudspeaker for voice alarm systems type GM-3820-EN5424

G+M Elektronik AG
Bürerfeld 12
CH-9245 Oberbüren
Swiss Confederation

DC-UAE-0017 1438-CPR-0387 03.09.2015 02.09.2025
10. Loudspeaker for voice alarm systems type
GM-3305-EN5424

G+M Elektronik AG
Bürerfeld 12
CH-9245 Oberbüren
Swiss Confederation

DC-UAE-0121 1438-CPR-0497 29.05.2019 12.12.2026
11. Loudspeaker for voice alarm systems type
GM-5020-EN5424

G+M Elektronik AG
Bürerfeld 12
CH-9245 Oberbüren
Swiss Confederation

DC-UAE-0122 1438-CPR-0487 29.05.2019 07.09.2026
12. Loudspeaker for voice alarm systems type GM-5600-AB-EN5424

G+M Elektronik AG
Bürerfeld 12
CH-9245 Oberbüren
Swiss Confederation

DC-UAE-0123 1438-CPR-0604 29.05.2019 07.06.2028

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.