Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Luminaires for emergency lighting type VERSO LED, VERSO LED-HO

ES-SYSTEM sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 30-701 Kraków

DC-UAE-0228 ------ 16.02.2023 23.01.2028
2.

Luminaires for emergency lighting type ORTUS

ES-SYSTEM sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 30-701 Kraków

DC-UAE-0229 ------ 16.02.2023 26.01.2026
3. Luminaires for emergency lighting type MONITOR2 IP65 LED

ES-SYSTEM sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 30-701 Kraków

DC-UAE-0230 ------ 16.02.2023 08.06.2027
4. Luminaires for emergency lighting type MONITOR1 IP65 LED, MONITOR1 IP65 LED-HO, MONITOR1 IP65 LED-XHO

ES-SYSTEM sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 30-701 Kraków

DC-UAE-0231 ------ 16.02.2023 07.06.2027
5. Luminaires for emergency lighting type LUMI

ES-SYSTEM sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 30-701 Kraków

DC-UAE-0232 ------ 16.02.2023 06.03.2024
6. Luminaires for emergency lighting type COBRA AL IP20, COBRA AL IP54

ES-SYSTEM sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 30-701 Kraków

DC-UAE-0233 ------ 16.02.2023 06.08.2025

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.