Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Loudspeaker for voice alarm systems
type EST-S206B,
EST-S206BC

UTC Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7

NL-6003DH Weert, The Netherlands

DC-UAE-0111 1438-CPR-0634 05.03.2019 04.03.2029
2. Voice alarm control and indicating equipment with integrated power supply equipment type EST VES

UTC Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7

NL-6003DH Weert, The Netherlands

DC-UAE-0130 1438-CPR-0659 09.08.2019 26.06.2029
3. Loudspeaker for voice alarm systems type
EST-S186, EST-S186C

UTC Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7

NL-6003DH Weert, The Netherlands

DC-UAE-0132 1438-CPR-0671 21.08.2019 20.08.2029
4. Loudspeaker for voice alarm systems type
EST-W6, EST-W6C

UTC Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7

NL-6003DH Weert, The Netherlands

DC-UAE-0135 1438-CPR-0675 23.08.2019 22.08.2024
5. Loudspeaker for voice alarm systems type
EST-S106, EST-S136

UTC Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7

NL-6003DH Weert, The Netherlands

DC-UAE-0138 1438-CPR-0678 29.08.2019 28.08.2029
6. Loudspeaker for voice alarm systems type
EST-T1510, EST-T2215, EST-T2430

UTC Fire & Security B.V.

Kelvinstraat 7

NL-6003DH Weert, The Netherlands

DC-UAE-0140 1438-CPR-0680 29.08.2019 28.08.2029

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.