Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Manual call point type ROP 65 P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland
DC-UAE-0060 1438-CPR-0502 16.01.2017 15.01.2027
2. Manual call point type ROP 21 P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland
DC-UAE-0061 1438-CPR-0510 13.02.2017 12.02.2027
3. Smoke and heat detector with short-circuit isolator type TS, TSF P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland
DC-UAE-0062 1438-CPR-0511 28.02.2017 27.02.2027
4. Heat detector with short-circuit isolator type T, TF P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland
DC-UAE-0063 1438-CPR-0512 28.02.2017 27.02.2027
5. Smoke  detector with short-circuit isolator type S, SF P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland
DC-UAE-0064 1438-CPR-0513 28.02.2017 27.02.2027
6. Control and indicating equipment with power supply equipment type FAS P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland
DC-UAE-0066 1438-CPR-0520 28.04.2017 10.04.2027
7. Input / output device – input / output module type MIO22, MIO44, MIO88, MIO2n2n, MIO4n4n, MIO22n, MIO44n, MIO22LS with short-circuit isolator P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland
DC-UAE-0067 1438-CPR-0519 03.04.2019 03.04.2027

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.