Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Manual call point type ROP 65 P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland
DC-UAE-0060 1438-CPR-0502 16.01.2017 15.01.2027
2. Manual call point type ROP 21 with short-circuit isolator P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland
DC-UAE-0061 1438-CPR-0510 07.04.2022 12.02.2027
3. Smoke and heat detector with short-circuit isolator type TS, TSF P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland
DC-UAE-0062 1438-CPR-0511 10.11.2023 27.02.2027
4. Heat detector with short-circuit isolator type T, TF P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland
DC-UAE-0063 1438-CPR-0512 10.11.2023 27.02.2027
5. Smoke  detector with short-circuit isolator type S, SF P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland
DC-UAE-0064 1438-CPR-0513 10.11.2023 27.02.2027
6. Control and indicating equipment with power supply equipment type FAS P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland
DC-UAE-0066 1438-CPR-0520 09.12.2022 10.04.2027
7. Input / output device – input / output module type MIO22, MIO44, MIO88, MIO2n2n, MIO4n4n, MIO22n, MIO44n, MIO22LS with short-circuit isolator P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland
DC-UAE-0067 1438-CPR-0519 08.03.2023

03.04.2027

8. Luminaires for emergency lighting type EXIT S,
EXIT M, EXIT M DS, EXIT L, EDIT L DS
P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland
DC-UAE-0162 ------------ 12.10.2023

31.03.2025

9. Luminaires for emergency lighting type ARROW P P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland
DC-UAE-0187 ------------ 26.09.2023

13.12.2025

10. Luminaires for emergency lighting type ARROW P P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland
DC-UAE-0190 ------------ 16.08.2021

02.12.2025

11. Power supply for smoke and heat control systems type SVS P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland
DC-UAE-0219 1438-CPR-0831 26.09.2022

23.06.2032

12. Luminaires for emergency lighting type AXP, LOVATO P

Rafał Stanuch P.P.H.U AWEX Sp. z o.o. Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland

DC-UAE-0221 ------------ 23.10.2023

26.07.2026

13.

Control and indicating equipment type FASmini in varieties 1Loop, 1Loop/RS, 2Loop, 2Loop/RS with power supply equipment

P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland
DC-UAE-0238 1438-CPR-0750 08.03.2023

02.02.2031

14.

Sounder type LA, LA-D, LAP, LAP-D, LVP, LVP-D with short-circuit isolator

P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland

DC-UAE-0274

1438-CPR-0904

08.03.2024

04.04.2033

15.

Short-circuitisolator- Duct smoke detector type DS

P.P.H.U AWEX Rafał Stanuch Masłomiąca,
ul. Długa 39
32-091 Michałowice
Republic of Poland

DC-UAE-0275

1438-CPR-0900 08.03.2024

02.04.2033

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.