Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Voice Alarm Control
and Indicating Equipment type Velox V1250-6/8
with integrated Power Supply Equipment
type Velox PSU 1200
Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0052 1438-CPR-0464 25.05.2016 24.05.2026
2.

Voice alarm control and indicating equipment type PRIMA VA

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0176 1438-CPR-0747 25.01.2021 24.01.2031
3.

Loudspeaker for voice alarm systems type  VCS500EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0194 1438-CPR-0780 30.11.2021 13.07.2031
4.

Loudspeaker for voice alarm systems type VCS500-15-EN, VCS650-30-EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0195 1438-CPR-0781 30.11.2021 13.07.2031
5.

Loudspeaker for voice alarm systems type VCS800-60-EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0196 1438-CPR-0782 30.11.2021 13.07.2031
6.

Loudspeaker for voice alarm systems type VCS500-2W-10-EN, VCS500-2W-25-EN, VCS650-2W-50-EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0209 1438-CPR-0785 24.05.2022 26.08.2031
7.

Loudspeaker for voice alarm systems type VWS-6-M-EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0210 1438-CPR-0786 24.05.2022 26.08.2031
8.

Loudspeaker for voice alarm systems type VWS-12-AB-FP-EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0211 1438-CPR-0787 24.05.2022 26.08.2031
9.

Loudspeaker for voice alarm systems type VWS-12-AB-W-EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0212 1438-CPR-0788 24.05.2022 26.08.2031
10.

Loudspeaker for voice alarm systems type VWS-6-P-EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0213 1438-CPR-0792 24.05.2022 26.08.2031
11.

Voice alarm control and indicating equipment type ATEÏS IDA8 PA/VA

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0222 1438-CPR-0871 17.11.2022 16.11.2032
12.

Power supply equipment type ATEIS BCU-4830A, BCU-4875A

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0267 1438-CPR-0969 11.10.2023 10.10.2033
13.

Voice alarm control and indicating equipment type ATEIS BOUTIQUE PA/VA

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0268 1438-CPR-0947 07.11.2023 22.08.2033
14.

Loudspeaker for voice alarm systems type VCS-AB-FD-EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates

DC-UAE-0271

1438-CPR-0966

04.03.2024

04.10.2033

15.

Loudspeaker for voice alarm systems type VCS500-FD-EN, VCS650-FD-EN, VCS650-FD-STR-EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates

DC-UAE-0272

1438-CPR-0967

04.03.2024

04.10.2033

16.

Loudspeaker for voice alarm systems type BCL3T/EN, VCS500-FL-EN, VCS500-SQ-FL-EN, VCS650-FL-EN, VCS650-FL-10-EN, VCS800-FL-10-EN, VCS800-FL-20-EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates

DC-UAE-0273

1438-CPR-0966

04.03.2024

04.10.2033

15.

Loudspeaker for voice alarm systems type VCS500-FD-EN, VCS650-FD-EN, VCS650-FD-STR-EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates

DC-UAE-0272

1438-CPR-0967

04.03.2024

04.10.2033

17.

Voice alarm control and indicating equipment
type PRIMA VA with power supply equipment

 

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates

DC-UAE-0176

 

01.02.2024

 

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.