Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Voice Alarm Control
and Indicating Equipment type Velox V1250-6/8
with integrated Power Supply Equipment
type Velox PSU 1200
Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0052 1438-CPR-0464 25.05.2016 24.05.2026
2.

Voice alarm control and indicating equipment type PRIMA VA

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0176 1438-CPR-0747 25.01.2021 24.01.2031
3.

Loudspeaker for voice alarm systems type  VCS500EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0194 1438-CPR-0780 30.11.2021 13.07.2031
4.

Loudspeaker for voice alarm systems type VCS500-15-EN, VCS650-30-EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0195 1438-CPR-0781 30.11.2021 13.07.2031
5.

Loudspeaker for voice alarm systems type VCS800-60-EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0196 1438-CPR-0782 30.11.2021 13.07.2031
6.

Loudspeaker for voice alarm systems type VCS500-2W-10-EN, VCS500-2W-25-EN, VCS650-2W-50-EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0209 1438-CPR-0785 24.05.2022 26.08.2031
7.

Loudspeaker for voice alarm systems type VWS-6-M-EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0210 1438-CPR-0786 24.05.2022 26.08.2031
8.

Loudspeaker for voice alarm systems type VWS-12-AB-FP-EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0211 1438-CPR-0787 24.05.2022 26.08.2031
9.

Loudspeaker for voice alarm systems type VWS-12-AB-W-EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0212 1438-CPR-0788 24.05.2022 26.08.2031
10.

Loudspeaker for voice alarm systems type VWS-6-P-EN

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0213 1438-CPR-0792 24.05.2022 26.08.2031
11.

Voice alarm control and indicating equipment type ATEÏS IDA8 PA/VA

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0222 1438-CPR-0871 17.11.2022 16.11.2032
12.

Power supply equipment type ATEIS BCU-4830A, BCU-4875A

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0267 1438-CPR-0969 11.10.2023 10.10.2033
13.

Voice alarm control and indicating equipment type ATEIS BOUTIQUE PA/VA

Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0268 1438-CPR-0947 07.11.2023 22.08.2033

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.