Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Voice Alarm Control
and Indicating Equipment type Velox V1250-6/8
with integrated Power Supply Equipment
type Velox PSU 1200
Ateis Middle East FZCO
LIU No.11 Dubai Silicon Oasis
P.O. Box 293640 Dubai,
United Arab Emirates
DC-UAE-0052 1438-CPR-0464 25.05.2016 24.05.2026

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.