Logo Astrea

Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1.

Voice alarm control and indicating equipment type Compac Six WM6 with integrated power supply equipment type Compac P1200 KW1.2

Astrea Productie B.V.
Nipkowweg 5-II
8501 XH Joure
The Netherlands
DC-UAE-0024 1438-CPR-0411 01.12.2015 30.11.2025

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.