Logo Ambient System

Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Loudspeaker for voice alarm systems type ABT-W6 Ambient System Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 37
80-299 Gdańsk
Republic of Poland
DC-UAE-0050 1438-CPR-0415 13.05.2016 12.05.2026
2. Loudspeaker for voice alarm systems type ABT-HP120EN66, ABT-HP120EN94, ABT-HP120EN96, ABT-HP240EN66, ABT-HP240EN66H, ABT-HP240EN94, ABT-HP240EN94H, ABT-HP240EN96, ABT-HP240EN96H Ambient System Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 37
80-299 Gdańsk
Republic of Poland
DC-UAE-0055 1438-CPR-0482 19.08.2016 18.08.2026
3. Voice alarm control and indicating equipment with integrated power supply equipment type miniVES Ambient System Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 37
80-299 Gdańsk
Republic of Poland
DC-UAE-0069 1438-CPR-0527 29.08.2017 11.05.2027
4.

Loudspeaker for voice alarm systems type

ABT- 5206BC
Ambient System Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 37
80-299 Gdańsk
Republic of Poland
DC-UAE-0098 1438-CPR-0605 06.07.2018 27.06.2028
5. Loudspeaker for voice alarm systems type ABT-S206, ABT-S206C Ambient System Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 37
80-299 Gdańsk
Republic of Poland
DC-UAE-0106 1438-CPR-0622 31.10.2018 30.10.2028
6. Loudspeaker for voice alarm systems type
ABT-S106, ABT-S136
Ambient System Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 37
80-299 Gdańsk
Republic of Poland
DC-UAE-0112 1438-CPR-0635 06.03.2019 05.03.2029
7. Loudspeaker for voice alarm systems type ABT-T1510, ABT-T2215, ABT-T2430, ABT-T2435 Ambient System Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 37
80-299 Gdańsk
Republic of Poland
DC-UAE-0113 1438-CPR-0640  29.03.2019 28.03.2029
8. Loudspeaker for voice alarm systems type
ABT-S186, ABT-S186C
Ambient System Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 37
80-299 Gdańsk
Republic of Poland
DC-UAE-0117 1438-CPR-0648  30.04.2019 29.04.2029
9. Loudspeaker for voice alarm systems type
ABT-W6, ABT-W6C
Ambient System Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 37
80-299 Gdańsk
Republic of Poland
DC-UAE-0120 1438-CPR-0654  20.05.2019 19.05.2029

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.