Logo Ambient System

Wydane dokumenty

Lp. Wyrób Producent Nr certyfikatu Nr certyfikatu europejskiego Data wydania Data ważności
1. Loudspeaker for voice alarm systems type ABT-HP120EN66, ABT-HP120EN94, ABT-HP120EN96, ABT-HP240EN66, ABT-HP240EN66H, ABT-HP240EN94, ABT-HP240EN94H, ABT-HP240EN96, ABT-HP240EN96H

Ambient-System

Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27

80-298 Gdańsk

Republic of Poland

DC-UAE-0055 1438-CPR-0482 10.06.2020 18.08.2026
2. Voice alarm control and indicating equipment type miniVES and midiVES with integrated power supply equipment

Ambient-System

Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27

80-298 Gdańsk

Republic of Poland

DC-UAE-0069 1438-CPR-0527 28.06.2021 11.05.2027
3.

Loudspeaker for voice alarm systems type

ABT- 5206BC

Ambient-System

Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27

80-298 Gdańsk

Republic of Poland

DC-UAE-0098 1438-CPR-0605 10.06.2020 27.06.2028
4. Loudspeaker for voice alarm systems type ABT-S206, ABT-S206C

Ambient-System

Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27

80-298 Gdańsk

Republic of Poland

DC-UAE-0106 1438-CPR-0622 10.06.2020 30.10.2028
5. Loudspeaker for voice alarm systems type
ABT-S106, ABT-S136

Ambient-System

Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27

80-298 Gdańsk

Republic of Poland

DC-UAE-0112 1438-CPR-0635 10.06.2020 05.03.2029
6. Loudspeaker for voice alarm systems type ABT-T1510, ABT-T2215, ABT-T2430, ABT-T2435

Ambient-System

Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27

80-298 Gdańsk

Republic of Poland

DC-UAE-0113 1438-CPR-0640  10.06.2020 28.03.2029
7. Loudspeaker for voice alarm systems type
ABT-S186, ABT-S186C

Ambient-System

Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27

80-298 Gdańsk

Republic of Poland

DC-UAE-0117 1438-CPR-0648 10.06.2020 29.04.2029
8. Loudspeaker for voice alarm systems type
ABT-W6, ABT-W6C

Ambient-System

Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27

80-298 Gdańsk

Republic of Poland

DC-UAE-0120 1438-CPR-0654  10.06.2020 19.05.2029
9. Loudspeaker for voice alarm systems
type ABT-W6W,
ABT-W6WC

Ambient-System

Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27

80-298 Gdańsk

Republic of Poland

DC-UAE-0144 1438-CPR-0699 10.06.2020 12.01.2030
10. Loudspeaker for voice alarm systemstype ABT-P10, ABT-P10C

Ambient-System

Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27

80-298 Gdańsk

Republic of Poland

DC-UAE-0148 1438-CPR-0701  10.06.2020 29.01.2030
11. Loudspeaker for voice alarm systems type ABT-P20, ABT-P20C

Ambient-System

Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27

80-298 Gdańsk

Republic of Poland

DC-UAE-0153 1438-CPR-0702  10.06.2020 17.02.2030
12.

Loudspeaker for voice alarm systems type ABT-SW176,  ABT-SW176C, ABT-SW176X, ABT-SW176XC

Ambient-System

Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27

80-298 Gdańsk

Republic of Poland

DC-UAE-0175 1438-CPR-0738  22.04.2022 02.11.2030
13. Loudspeaker for voice alarm systems type ABT-TNL100

Ambient-System

Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27

80-298 Gdańsk

Republic of Poland

DC-UAE-0186 1438-CPR-0778  02.07.2021 01.07.2031
14.

Loudspeaker for voice alarm systems type ABT-SW176/AB, ABT-SW176C/AB

Ambient-System

Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27

80-298 Gdańsk

Republic of Poland

DC-UAE-0226 1438-CPR-0885 13.01.2023 12.01.2033
15.

Loudspeaker for voice alarm systems type ABT-S226,
ABT-S226C

Ambient-System

Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27

80-298 Gdańsk

Republic of Poland

DC-UAE-0244 1438-CPR-0898 03.04.2023 02.04.2033
16.

Loudspeaker for voice alarm systems type ABT-S226/AB, ABT-S226C/AB

Ambient-System

Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27

80-298 Gdańsk

Republic of Poland

DC-UAE-0245 1438-CPR-0899 03.04.2023 02.04.2033
17.

Loudspeaker for voice alarm systems type ABT-W6B, ABT-W6BC

Ambient-System

Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27

80-298 Gdańsk

Republic of Poland

DC-UAE-0246 1438-CPR-0902 04.04.2023 03.04.2033
18.

Voice alarm control and indicating equipment type smartVES with power supply type UZS SMART

Ambient-System

Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27

80-298 Gdańsk

Republic of Poland

DC-UAE-0258 1438-CPR-0948 11.10.2023 23.08.2033
19.

Loudspeakers for voice alarm systems type: ABT-LA10B, ABT-LA20B, ABT-LA30B, ABT-LA40B, ABT-LA50B, ABT-LA60B, ABT-LA80B, ABT-LA100B

Ambient-System

Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27

80-298 Gdańsk

Republic of Poland

DC-UAE-0277 1438-CPR-1014 06.05.2024 05.05.2034

UWAGA: Certyfikat pozostaje ważny dopóki nie zmienią się metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zawarte w specyfikacji technicznej, zastosowanej do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub zakończony przez jednostkę certyfikującą wyrób.