WYKAZ ABSOLWENTÓW SZKOLEŃ

2020

 • Wykaz absolwentów szkolenia pn. Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej
 • Wykaz absolwentów szkolenia dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożarowej
 • Wykaz absolwentów szkolenia pn. Zastosowania w budownictwie systemów tarasowych z desek kompozytowych w oparciu o aprobaty i atesty obowiązujące w przepisach prawa budowlanego.

WYKAZ ABSOLWENTÓW SZKOLEŃ

2019

 • Wykaz absolwentów szkolenia pn. Zagrożenia pożarowe związane z użytkowaniem instalacji elektrycznych. Wymagania w zakresie zasilania w warunkach pożaru.
 • Wykaz absolwentów szkolenia pn. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Praktyczne wskazówki opracowania dokumentu z przykładami
 • Wykaz absolwentów szkolenia "Dyrektywa ATEX. Ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych - podejście praktyczne"
 • Wykaz absolwentów szkolenia pn. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
 • Wykaz absolwentów szkolenia z zakresu ochrony ppoż. Drzwi i innych zamknięć przeciwpożarowych. Dobór, montaż, przegląd i konserwacja
 • Wykaz absolwentów szkolenia pn. Planowanie i organizacja ewakuacji ludzi z budynków
 • Wykaz absolwentów szkolenia dla konserwatorów hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
 • Wykaz absolwentów szkolenia oddymianie grawitacyjne
 • Wykaz absolwentów szkolenia dla projektantów, instalatorów i konserwatorów stałych urządzeń gaśniczych gazowych
 • Wykaz absolwentów szkolenia oświetlenie awaryjne - projektowanie, instalacja, konserwacja
 • Wykaz absolwentów szkolenia pn. Przegląd i konserwacja systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych
 • Wykaz absolwentów szkolenia dla projektantów, instalatorów i konserwatorów dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • Wykaz absolwentów szkolenia dla projektantów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych
 • Wykaz absolwentów szkolenia dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Wykaz absolwentów szkolenia dla projektantów, instalatorów i konserwatorów stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych

WYKAZ ABSOLWENTÓW SZKOLEŃ

2018

 • Wykaz absolwentów szkolenia pn. Analiza numeryczna w wentylacji pożarowej
 • Wykaz absolwentów szkolenia dedykowanego służbom mundurowym - jednostkom Państwowej Straży Pożarnej "Przygotowanie do wdrożenia RODO"

WYKAZ ABSOLWENTÓW SZKOLEŃ

2017

 • Wykaz absolwentów szkolenia z zakresu konserwacji hydrantów zewnętrznych, wewnętrznych i podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Wykaz absolwentów szkolenia pn. nowe wymagania w zakresie sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w świetle zmian Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
 • Wykaz absolwentów szkolenia dla konserwatorów hydrantów zewnętrznych
 • Wykaz absolwentów szkolenia dla konserwatorów hydrantów wewnętrznych i węży
 • Wykaz absolwentów szkolenia wytyczne oddymianie klatek schodowych CNBOP-PIB
 • Wykaz absolwentów szkolenia pn. Projektowanie systemów różnicowania ciśnienia w budynkach wielokondygnacyjnych
 • Wykaz absolwentów szkolenia aktualizującego dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej

WYKAZ ABSOLWENTÓW SZKOLEŃ

2012-2016

 • Wykaz absolwentów warsztatów pn. kable elektryczne - wyrób budowlany. Wymagania prawne oraz badania.
 • Wykaz absolwentów szkolenia dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów wentylacji pożarowej w obiektach budowlanych
 • Wykaz absolwentów szkolenie z zakresu projektowania złożonych instalacji sygnalizacji pożarowej. Nowe trendy i rozwiązania na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
 • Wykaz absolwentów szkolenia dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia. Podstawy projektowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu
 • Wykaz absolwentów szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Wykaz absolwentów warsztatów dla projektantów systemów sygnalizacji pożaru
 • Wykaz absolwentów szkolenia: Przygotowanie obiektów budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej do odbioru przez Państwową Straż Pożarną
 • Wykaz absolwentów szkolenia dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego I stopnia
 • Wykaz absolwentów szkolenia dla konserwatorów podręcznego sprzętu gaśniczego II stopnia
 • Wykaz absolwentów warsztatów CPR
 • Wykaz absolwentów warsztatów pn. Rola systemów oddymiania w obiektach produkcyjno-magazynowych oraz rola dźwiękowych systemów ostrzegawczych w obiektach budowlanych

WYKAZ ABSOLWENTÓW SZKOLEŃ

realizowanych przed 2012

 • Wykaz absolwentów szkolenia zespoły kablowe i zasilanie urządzeń przeciwpożarowych
 • Wykaz absolwentów szkolenia o wybranych aspektach oceny ryzyka w weterynarii w zakresie bezpieczeństwa żywności w łańcuchu żywnościowym