"Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP"

Celem projektu było zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie prototypowego urządzenia (demonstratora) modułowego systemu integrującego stosowane w Polsce systemy transmisji alarmów pożarowych (monitoringu pożarowego) oraz przeprowadzenie testów prototypu w warunkach rzeczywistych.


Informacje o projekcie

Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB dr inż. Józef Szmitkowski
Zespół autorski
 1. mgr inż. Anna Kołodziej
 2. Paweł Stępień
 3. mgr inż. Tomasz Popielarczyk
 4. mgr inż. Tomasz Sowa
 5. mgr inż. Agnieszka Ponichtera
 6. Marcin Cegliński
 7. Mirosław Nejman
 8. Sławomir Sabała
 9. Jarosław Borysewicz
Lata realizacji 2011 - 2013
Jednostka wiodąca Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
 1. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
 2. AM Technologies Polska Sp. z o.o.

Publikacje

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania

Na problemy koncentrator

ISSN 1644-6038

"Przegląd Pożarniczy"

Paweł Stępień
Józef Szmitkowski

2013

Konferencje

 1. Konferencja pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP”, Warszawa 2013