"Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne"

Celem projektu było opracowanie i wykonanie w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne oprogramowania wspomagającego tworzenie planów zarządzania kryzysowego dla gmin, powiatów i województw w oparciu o istniejące i zaprojektowane (nowe) bazy danych poprzez:

 1. Zaprojektowanie oprogramowania wspomagającego tworzenie planów zarządzania kryzysowego dla gmin, powiatów i województw.
 2. Opracowanie założeń wykorzystania istniejących systemów baz danych, zaprojektowanie nowych dedykowanych dla sprawnego wykonywania planów zarządzania kryzysowego.
 3. Opis systemu zarządzania kryzysowego w Polsce- opracowanie teoretyczne.
 4. Opis systemu planowania zarządzania kryzysowego w Polsce- opracowanie teoretyczne.
 5. Scenariusze budowy planu zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, powiatu, województwa.
 6. Rekomendacje prawne do budowy planu zarządzania kryzysowego.
 7. Opracowanie metodyk przygotowania planów kryzysowych i wykorzystania oprogramowania do ćwiczeń i wspomagania zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
 8. Opracowanie metodyk wykorzystania oprogramowania w ćwiczeniach z zarządzania kryzysowego oraz zarządzanie w sytuacji kryzysowej.
 9. Tworzenie raportów dotyczących gotowości do reagowania w razie sytuacji kryzysowej na terenie gminy, powiatu i województwa.
 10. Przeprowadzenie demonstracji oprogramowania w warunkach operacyjnych.
 11. Opracowanie dokumentacji technicznej oprogramowania.

Informacje o projekcie

Kierownik projektu bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski
Zespół autorski
 1. Maria Kędzierska
 2. mgr Bartłomiej Połeć
 3. mgr inż. Ewa Sobór
 4. mgr inż. Anna Banulska
 5. mgr Anna Golińska
 6. mgr inż. Maksymilian Żurawski
 7. mgr inż. Tomasz Markowski
 8. mgr Inga Abgarowicz
 9. mgr inż. Anna Kołodziej
 10. mgr inż. Maciej Napiórkowski
 11. mgr inż. Agnieszka Ponichtera
 12. mgr inż. Tomasz Popielarczyk
 13. mgr inż. Jarosław Smoła
 14. mgr inż. Tomasz Sowa
 15. Paweł Stępień
Lata realizacji 2012 - 2015
Jednostka wiodąca Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
 1. Akademia Obrony Narodowej – Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
 2. Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 3. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Asseco Poland S.A.

Publikacje

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania
Koncepcja realizacji projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne"

ISSN 2078-6662

[w:] "Bezpieczeństwo Pożarowe Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia"

Dariusz Wróblewski
Maria Kędzierska
Barłomiej Połeć
2013

Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne

ISSN 2079-9969 

[w:] "Naukowy Wisnyk"

Dariusz Wróblewski
Maria Kędzierska
Barłomiej Połeć

2013
Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego ISBN: 978-83-61520-19-1

Praca zbiorowa pod red. naukową bryg. dr inż. Dariusza Wróblewskiego

2013
Rozmowy o zarządzaniu kryzysowym

ISSN 0562-1666

"Strażak"

M. Jagiełło
Maria Kędzierska
2014

Analiza podstaw prawnych zarządzania kryzysowego oraz podstaw poznawczo-metodologicznych systemu zarządzania kryzysowego

ISSN 1895-8443

[w:] "Bezpieczeństwo i technika pożarnicza"

Dariusz Wróblewski
Maria Kędzierska
Barłomiej Połeć
2014
Zarządzanie kryzysowe w gminach i powiatach – stan faktyczny i oczekiwania w świetle badań ankietowych ISSN 1895-8443

[w:] "Bezpieczeństwo i technika pożarnicza"

Maria Kędzierska
Anna Banulska
Ewa Sobór

2014
Statuetki dla najlepszych

ISSN 2080-6744

[w:] "Dziennik Gazeta Prawna"

Maria Kędzierska

2014
Lider Bezpieczeństwa 

ISSN 0137-8910

[w:] "Przegląd Pożarniczy"

Maria Kędzierska 2014
Planowanie cywilne na przykładzie wybranych województw [w:] Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym. Organizacja, procedury, organy i instytucje Maria Kędzierska 2014
Teoria i praktyka zarządzania ryzykiem – normy a regulacje w prawie miejscowym [w:] Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym. Organizacja, procedury, organy i instytucje Dariusz Wróblewski
Barłomiej Połeć
2014
Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne [w:] Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym. Organizacja, procedury, organy i instytucje Dariusz Wróblewski
Maria Kędzierska
Barłomiej Połeć
2014
Wybrane zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarządzania kryzysowego RP

ISBN: 978-83-61520-23-8

Praca zbiorowa pod red. naukową bryg. dr inż. Dariusza Wróblewskiego

2014
Przegląd wybranych dokumentów normatywnych z zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem wraz z leksykonem ISBN: 978-83-61520-27-6 Praca zbiorowa pod red. naukową bryg. dr inż. Dariusza Wróblewskiego 2014
Ogólne zagadnienia z zakresu zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego – analiza wybranych przepisów ISBN: 978-83-61520-31-3 Praca zbiorowa pod red. naukową bryg. dr inż. Dariusza Wróblewskiego 2014
Unowocześnione zarządzanie kryzysowe ISSN 1444-3055

[w:] "Magazyn Gospodarczy Fakty"

Dariusz Wróblewski 2015
„Risko” - wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem

ISSN 1732-9361

[w:] "Magazyn „VIP” Polityka"

Dariusz Wróblewski 2015
RISKO - koncepcja projektu i wyniki badań

ISBN: 978-83-61520-43-6

[w:] Zarządzanie kryzysowe. Wybrane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych

Dariusz Wróblewski
Maria Kędzierska
Barłomiej Połeć
2015
Zastosowanie wybranych elementów zarządzania ryzykiem w planowaniu cywilnym

ISBN: 978-83-61520-43-6

[w:] Zarządzanie kryzysowe. Wybrane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych

Barłomiej Połeć 2015
E-learning w zarządzaniu kryzysowym − platforma risko.e-ucz

ISBN: 978-83-61520-43-6

[w:] Zarządzanie kryzysowe. Wybrane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych

Anna Banulska
Ewa Sobór
Marta Iwańska
2015
Analiza i interpretacja wyników testowania oprogramowania RISKO w warunkach stresu

ISBN: 978-83-61520-43-6

[w:] Zarządzanie kryzysowe. Wybrane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych

Maria Kędzierska
Krzysztof Szelągowski
2015
Rekomendacje formalno-prawne z zakresu zarządzania kryzysowego ISBN: 978-83-61520-47-4 Praca zbiorowa pod red. naukową bryg. dr inż. Dariusza Wróblewskiego 2015
Zarządzanie ryzykiem – przegląd wybranych metodyk ISBN: 978-83-61520-18-4 Praca zbiorowa pod red. naukową bryg. dr inż. Dariusza Wróblewskiego 2015

Zarządzanie Kryzysowe. Wybrane wyniki badań naukowych i prac rozwojowych

ISBN: 978-83-61520-43-6 Praca zbiorowa pod red. naukową bryg. dr inż. Dariusza Wróblewskiego 2015

Nagrody

 1. Złoty medal z wyróżnieniem, Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji TUNIS’INNOV, Tunezja  2014
 2. Srebrny medal, XVII Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii "Archimedes 2014", Moskwa 2014
 3. Nagroda specjalna od tajwańskiego Towarzystwa Innowacji i Wynalazków - XVII Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii "Archimedes 2014" Moskwa 2014
 4. Złoty medal od Towarzystwa Innowacji i Wynalazków Tajwan, XVII Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii "Archimedes 2014", Moskwa 2014
 5. Srebrny medal, 42. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions 2014”, Genewa 2014
 6. Dyplom dla zespołu projektowego, 42. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions 2014”, Genewa 2014
 7. Srebrny medal, VI edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT, Iasi 2014
 8. Złoty medal i dyplom, VI edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT, Iasi 2014
 9. Nagroda Główna - Diamentowa Statuetka "Lidera Bezpieczeństwa Państwa 2014" , Konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa 2014, Warszawa 2014
 10. Medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków i Innowacji, Międzynarodowa Konferencja i Targi Nafta i Gaz 2014 oraz Expochem 2014, Warszawa 2014
 11. Złoty medal z wyróżnieniem, VIII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2014
 12. Złoty medal, 66. Międzynarodowe Targi „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014”, Norymberga 2014
 13. Nagroda specjalna od „Taiwan Prominent Inventor League”, 66. Międzynarodowe Targi „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014”, Norymberga 2014
 14. Złoty medal, 14 edycja Międzynarodowych Targów Wynalazczości „The British Invention Show BIS 2014”, Londyn 2014
 15. Złoty medal, 39. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazczości „INOVA CROATIA 2014”, Osijek 2014
 16. Złoty medal i dyplom od World Invention Intellectual Property Associations, 39. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazczości „INOVA CROATIA 2014”, Osijek 2014
 17. Brązowy „Laur Innowacyjności 2014”, Ogólnopolski Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2014”, Warszawa 2014
 18. Złoty medal, 63. Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA 2014”, Bruksela 2014
 19. Nagrodę pierwszego stopnia w kategorii e-technologie, e-usługi, XIV edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku 2014”, Częstochowa 2014
 20. Dyplom MNiSW , „XXII Giełda Wynalazków” nagrodzonych na światowych wystawach i targach innowacji w 2014”, Warszawa 2015
 21. Statuetka - nagroda od Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Fundacji Haller Pro Inventio za wybitne osiągnięcia wynalazcze w roku 2014 na arenie międzynarodowej, Warszawa 2015
 22. Nagroda Główna - Diamentowa statuetka „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2015" przyznana została za serię publikacji monograficznych z zakresu zarządzania kryzysowego, zarządzania ryzykiem i planowania cywilnego, Warszawa 2015
 23. Złoty medal za „Oprogramowanie RISKO”, Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych „INTARG 2015”, Kraków 2015
 24. Nagroda specjalna od Delegacji Islamskiej Republiki Iranu za Oprogramowanie „RISKO”, Międzynarodowe Targi Innowacji Gospodarczych i Naukowych „INTARG 2015”, Kraków 2015
 25. „Lider Innowacji 2015” dla CNBOP-PIB za innowacyjną działalność wydawniczą, naukowo-badawczą i wdrożeniową o dużym znaczeniu społecznym na potrzeby doskonalenia ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a w szczególności za realizację projektu „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”, XIII edycja konkursu „Lider Innowacji 2015”, Kraków czerwiec 2015
 26. Złoty medal - nagroda specjalna od International Intellectual Property Network Forum, za publikację „Przegląd wybranych dokumentów normatywnych z zakresu zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem wraz z leksykonem” podczas XI Międzynarodowych Targów Wynalazków Technologii INST TAIPEI 2015, Taipei 2015
 27. Srebrny medal za monografię „Zarządzanie ryzykiem - przegląd wybranych metodyk" podczas 64. Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii  "BRUSSELS INNOVA 2015", Bruksela 2015

Konferencje

 1. Konferencja naukowa pn. "Planowanie cywilne w systemie zarządzania kryzysowego”, CNBOP-PIB, Józefów 2013  
 2. Konferencja pn. "RISKO – zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne” CNBOP-PIB, Józefów 2015