"Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast"

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego, teleinformatycznego systemu wspomagania zarządzania bezpieczeństwem w kontekście podniesienia poziomu bezpieczeństwa kompleksów obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich barier i specyficznych uwarunkowań terenowych.

Celami szczegółowymi projektu są:

 1. Analiza infrastruktury zabytkowych centrów miast o zabudowie kompleksowej stanowiącej dużą wartość historyczną i wyselekcjonowanie obszarów o największym poziomie zagrożeń i potencjalnych strat w kontekście humanitarnym i kulturowym;
 2. Wypracowanie rozwiązań i właściwych rekomendacji reagowania operacyjnego służb ratowniczych z uwzględnieniem ratownictwa na poziomie podstawowym i specjalistycznym.
 3. Opracowanie programów transformacji w zakresie podniesienia poziomu przygotowania, organizacyjnego i operacyjnego służb ratowniczych,
 4. Opracowanie modelu szkolenia i doskonalenia operacyjnego służb ratowniczych;
 5. Opracowanie modelu zarządzania bezpieczeństwem kompleksów zabytkowych o szczególnej wartości,
 6. Opracowanie modelu wdrożenia systemu dla wyselekcjonowanych kompleksów zabytkowych o szczególnej wartości kulturowej;
 7. Opracowanie systemu sensorów aktywnych i/lub pasywnych wspomagających proces ewakuacji i logistyki ewakuowanych dóbr;
 8. Wypracowanie zaawansowanego narzędzia teleinformatycznego o wysokim poziomie realizmu symulacji do zastosowań modelowania stanów różnych poziomów i źródeł zagrożeń,
 9. Opracowanie demonstratora kompleksowego technologii ratowniczej i systemu szkoleniowego do zastosowania w pragmatyce Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury zawierającego:
  • zaawansowane narzędzia teleinformatyczne o wysokim poziomie realizmu symulacji do zastosowań modelowania stanów różnych poziomów i źródeł zagrożeń,
  • zaawansowane systemy teleinformatyczne odzwierciedlające sytuację na poziomie taktycznym i operacyjnym, wspomagające proces dowodzenia akcją ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki historycznych dzielnic miast i ich obiektów
 10. Interaktywny symulator wirtualny zdarzeń do treningu kierowaniem działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym i poziomie taktycznym (w-g Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 2011 nr 46 poz. 239)
 11. Demonstracje systemu w warunkach operacyjnych,
 12. Bieżące upowszechnianie wyników projektu.

Informacje o projekcie

Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB bryg. dr inż. Jacek Zboina
Zespół autorski
 1. mgr inż. Konrad Zaciera
 2. mgr inż. Dariusz Zgorzalski
 3. mgr inż. Katarzyna Nowak
 4. st. bryg. w st. sp. mgr inż. Jan Kielin
 5. dr inż. Dorota Riegert
 6. mgr Beata Wojtasiak
 7. mgr inż. Damian Bąk
Lata realizacji 2015 - 2018
Jednostka wiodąca Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
 1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
 2. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 3. Dynamic Safety Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Publikacje

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych – wyniki badań i rekomendacje

ISBN 978-83-61520-95-5

mgr inż. Damian Bąk
dr Robert Gwardyński
st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Jan Kielin
dr hab. inż. Jarosław Prońko
mgr inż. Ewa Sobór
mgr Beata Wojtasiak
st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Piotr Wojtaszewski
mgr inż. Konrad Zaciera
bryg. dr inż. Jacek Zboina
2017

Konferencje

 1. Konferencja naukowa „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów zabytkowych”, Józefów 2016