"Zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo"

Celem projektu było opracowanie i wykonanie zaawansowanego technologicznie narzędzia (oprogramowania) teleinformatycznego wspomagającego projektowanie systemu ratowniczego na poziomach: gmina, powiat, województwo.

Główny efekt/produkt uzyskany z projektu:

 1. Oprogramowanie teleinformatyczne do wspomagania projektowania systemów ratowniczych dla gmin, powiatów i województw pozwalające na optymalizacje rozmieszczenia podmiotów ratowniczych, ich obsad kadrowych oraz wyposażenia technicznego i logistycznego w zależności od poziomu zagrożeń i ryzyka.
 2. Mobilna aplikacja zwiększania świadomości społeczeństwa odnośnie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie wystąpienia zagrożeń, która wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo poprzez obniżenie poziomu zagrożeń i ryzyka.

Informacje o projekcie

Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB bryg. dr inż. Jacek Zboina
Zespół autorski
 1. mgr inż. Julia Mazur
 2. st. bryg. w st. sp. mgr inż. Jan Kielin
 3. mgr Beata Wojtasiak
 4. mgr inż. Paweł Bujny
 5. mgr inż. Damian Bąk
Lata realizacji 2012 - 2015
Jednostka wiodąca Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
 1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
 2. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej
 3. Asseco Poland S.A.
 4. ITTI Sp. z o.o


Monografie

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania
Metody matrycowe w zarządzaniu kryzysowym od teorii matryc stowarzyszonych do N-wymiarowej matrycy bezpieczeństwa   M. Smolarkiewicz 2013
Projektowanie systemu ratowniczego

ISBN 978-83-61520-39-9

Wydawnictwo CNBOP-PIB

Jacek Zboina

2015
Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa

ISBN 978-83-61520-35-1

Wydawnictwo CNBOP-PIB

Jarosław Prońko
Jan Kielin
Grzegorz Mroczko
Paweł Bujny
Beata Wojtasiak
Damian Bąk

2014
Projektowanie systemu ratowniczego

ISBN 978-83-61520-39-9

Wydawnictwo CNBOP-PIB

Jacek Zboina
Jan Kielin
Beata Wojtasiak
Julia Mazur
Agnieszka Kowalczyk
Marta Gołaszewska
Marta Iwańska
Damian Bąk
Paweł Bujn
Jarosław Prońko

2015

Publikacje

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania
Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym. Organizacja, procedury, organy i instytucje

ISBN 978-83-7523-365-0

Wydawnictwo AON

  2014
Проектирование спасательных систем. Современные телеинформационные технологии способствующие проектированию аварийно-спасательных систем 4на уровне: село, р5айон, область

ISSN 2079-9969

"Naukowy WISNYK"

Jacek Zboina
Jan Kielin
Julia Mazur

2014
Проекты исследований и развития как фактор, определяющий динамику развития спасательных служб в Польше "FGBU VNIIPO"

Dariusz Wróblewski
Julia Mazur
Jacek Roguski

2014
Ochrona przeciwpożarowa w systemie bezpieczeństwa Państwa

ISSN 1895-8443

"Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

Beata Wojtasiak
Dorota Gajownik
Damian Bąk
2014

Model reagowania

ISSN 1644-6038

"Przegląd Pożarniczy"

Jarosław Prońko
Jan Kielin
Paweł Bujny
2014
Profil gotowości operacyjnej jednostek ratowniczych jako istotny element w projektowaniu systemu ratowniczego

ISSN 1895-8443

"Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

Beata Wojtasiak
Damian Bąk
2015
Przestrzenna analiza zagrożeń na podstawie danych historycznych

ISSN 1895-8443

"Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

Jarosław Prońko
Jan Kielin
Beata Wojtasiak

2015
Klasyfikacja zdarzeń na podstawie danych historycznych

ISSN 1895-8443

"Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

Jarosław Prońko
Jan Kielin
Beata Wojtasiak
2015


Konferencje

 1. Konferencja Naukowa „Ochrona przeciwpożarowa w systemie bezpieczeństwa Państwa”, 17 października 2013 r., CNBOP-PIB, Józefów

 2. Konferencja naukowa „Profil gotowości operacyjnej jednostek ratowniczych jako istotny element w projektowaniu systemu ratowniczego” CNBOP-PIB. 27 maja 2015 r., Józefów


Seminaria

 1. Seminarium pn. "Metodologia badań w naukach nad bezpieczeństwem”, 27 marca 2013 r. Józefów

 2. Seminarium pn. "Wstępny model matematyczny przedstawiający reagowanie systemu ratowniczego na występujące incydenty krytyczne", 27 czerwca 2013 r. Kraków

 3. Seminarium pn. "Sformułowanie szczegółowych standardów udzielania PPR”, 14 listopada 2013 r. Józefów

 4. Seminarium pn. "Standardy udzielania pierwszej pomocy ratowniczej, diagnoza zasięgów operacyjnych i analiza zdarzeń krytycznych”,
  26 marca 2014 r. Kraków