"Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych"

Celem projektu jest budowa dwóch prototypów systemów tłumienia wybuchów, w tym aktywnego i pasywnego wraz opracowaniem kodu numerycznego CFD do symulacji wybuchów deflagracyjnych i detonacyjnych.


Informacje o projekcie

Kierownik projektu prof. dr hab. inż. Jarosław Prońko
Zespół autorski
 1. mł. bryg. inż. Piotr Lesiak
 2. st. kpt. mgr inż. Wojciech Klapsa
 3. mł. bryg. mgr inż Daniel Małozięć
 4. mgr inż. Damian Bąk
 5. mgr inż. Anna Dziechciarz
 6. mgr Martyna Strzyżewska
 7. dr inż. Dorota Riegert
 8. Sylwester Suchecki
Lata realizacji 2013 - 2016
Jednostka wiodąca Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
 1. Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 2. Politechnika Warszawska MEiL
 3. Anko Trading Sp. z o. o.