"Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG"

Cel projektu: Kompletny i sprawny zestaw trenażera LNG, sprawdzony w warunkach rzeczywistych, wykonany na podstawie sporządzonych projektów wraz z niezbędną dokumentacją, materiałami i elementami dodatkowymi. Umożliwi on zrealizowanie szkolenia z zakresu działań ratowniczych podczas awarii środków transportu LNG ze szczególnym uwzględnieniem transportu drogowego w Polsce.


Informacje o projekcie

Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB mgr Daniel Wierzbicki
Lata realizacji 2018 - 2021
Jednostka wiodąca Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
  1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
  2. ETZ-PZL Aerospace Industries  Sp. z o.o.
  3. "ŚLUSARSTWO" Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik

Seminaria i konferencje oraz wystąpienia związane z projektem

Referat Trenażer LNG na konferencji „30-lat Państwowej Straży Pożarnej – naszą drogą do Europy” –  SGSP – wystąpienie Wojciecha Klapsy.


Patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe

Zgłoszono w UPRP 5 wzorów użytkowych dla rozwiązań trenażera LNG:

  • Trenażer w postaci cysterny LNG,
  • Trenażer w postaci autobusu zasilanego LNG,
  • Trenażer w postaci  samochodu ciężarowego zasilanego LNG,
  • Mobilna osłona obserwacyjna,
  • Stelaż do linii gaśniczych.

Wyróżnienia

  1. Złoty medal przyznany dla wynalazku „Trenażer LNG” na  Europejskich Targach Kreatywności i Wynalazczości EUROINVENT 2021 Online Iasi/Rumunia 20-21 maja 2021