"Technologia zmniejszenia zagrożenia wywołanego niekontrolowanym uwalnianiem substancji niebezpiecznych"

Celem projektu było stworzenie zaawansowanego demonstratora technologii umożliwiającego zmniejszenie zagrożenia technicznego i środowiskowego spowodowanego wypadkiem lub awarią systemu technicznego. Demonstrator technologii został opracowany w formie bezzałogowego, mobilnego, zdalnie sterowanego systemu przeznaczonego do:

 • szybkiego prowadzenia działań rozpoznawczych w zakresie wykrywania substancji niebezpiecznych w atmosferze bez narażania ratowników
 • zmniejszania stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu
 • ograniczania zasięgu emisji gazów toksycznych i par do atmosfery
 • odkażania strefy objętej skażeniami chemicznymi
 • podawania prądów gaśniczych, zwartych lub rozproszonych, w celu schładzania palących się obiektów
 • zwiększenie widoczności w strefie zadymionej

System umożliwia zwiększenie dystansu między człowiekiem, a zagrożeniem oraz rozszerza zakres możliwości dotarcia do miejsca zdarzenia w szczególnie trudnych warunkach prowadzenia akcji ratowniczej. System ten umożliwia wykonywanie działań w strefie niebezpiecznej, w strefie chemicznej, z wyłączeniem strefy zagrożenia wybuchem przy jednoczesnym pozyskaniu informacji o zagrożeniach w rejonie działania oraz odkażanie odkażalnikami ciekłymi i likwidacji skażeń przy użyciu sorbentów.

Transport systemu na miejsce zdarzenia umożliwia naczepa przystosowana do ciągnięcia przez samochód ciężarowy.


Informacje o projekcie

Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB dr inż. Adam Majka
Zespół autorski
 1. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski
 2. mł. bryg. mgr inż. Bożenna Porycka
 3. Adam Gontarz
 4. mł. bryg. dr inż. Joanna Rakowska
 5. st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
Lata realizacji 2010 - 2013
Jednostka wiodąca Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
 1. Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
 2. HYDROMEGA Sp. z o.o.
 3. Wojskowa Akademia Techniczna
 4. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

Publikacje

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania
Analiza wybranych metod obliczeniowych w zakresie oddziaływania fali wybuchu chemicznego

ISSN 0033-2496

"Przemysł chemiczny"

Rafał Porowski
Daniel Małozięć
Tomasz Węsierski

2011
Wybrane metody obliczeniowe czasów ewakuacji

ISSN 1895 - 8443

"Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

Iwona Cłapa
Rafał Porowski
Marek Dziubiński
2011
Metodyka obliczeń średnicy oraz czasu trwania BLEVE-Fireball

ISSN 0033-2496

"Przemysł chemiczny"

Rafał Porowski
Tomasz Węsierski
2011
Wykorzystanie bezpłatnych narzędzi obliczeniowych do określania stref zagrożeń z udziałem substancji niebezpiecznych

ISSN 0033-2496

"Przemysł chemiczny"

Rafał Porowski
Daniel Małozięć
Piotr Lesiak
Martyna Strzyżewska
Wojciech Klapsa
Sylwester Suchecki
2013