"Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych"

 

Celem projektu jest wypracowanie kryteriów oceny możliwości sensomotorycznych ratowników KSRG w kontekście optymalizacji doboru środków ochrony do warunków realizacji czynności ratowniczych poprzez:

 • Opracowanie zestawu standardowych czynności ratowniczych, realizowanych na stanowiskach poligonowych skonstruowanych w oparciu o „ Podstawę programową w zawodzie Technik Pożarnictwa 311919” ( warunki realizacji kształcenia w zawodzie) z przeznaczeniem do badań ergonomicznych,
 • Przeprowadzenie serii badań strażaków w symulowanych warunkach na stanowiskach poligonowych, w tym w komorze dymowej wg wypracowanego zestawu,
 • Dokumentowanie wyselekcjonowanych czynności ratowniczych reprezentatywnych w odniesieniu do scenariuszy szkoleniowych,
 • Dokumentowanie systemu aparatury do pomiarów wydolnościowych,
 • Opracowanie wyników pomiarów obciążeń ratowników w realizacji przykładowych czynności ratowniczych,
 • Rekomendacja modelu testu wydolnościowego (wg wypracowanych kryteriów) do zastosowań w ocenie sprawności fizycznej ratowników KSRG,
 • Opracowanie metodyki oceny przygotowania do pracy w sprzęcie do ochrony dróg oddechowych oraz modelu stanowisk do tej oceny,
 • Wypracowanie optymalnych rozwiązań systemów z zastosowaniem ochron osobistych w odniesieniu do wystandaryzowanych czynności ratowniczych,
 • Wypracowanie kryteriów sylwetki sensomotorycznej ratowników, a także kryteriów oceny sprawności fizycznej,
 • Stworzenie dokumentacji dwóch autorskich testów psychologicznych oraz baterii testów sprawności poznawczej i psychomotorycznej- autorska metodyka opracowana na podstawie gotowych rozwiązań.

Realizacja projektu mająca na celu ocenę sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych i sprawnościowych ratowników KRSG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w zakresie efektywności wykonywanych zadań ratowniczych i pewności ich wykonania.


Informacje o projekcie

Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
Lata realizacji 2014 - 2017
Jednostka wiodąca Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
 1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
 2. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 3. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
 4. Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
 5. ŚLUSARSTWO Produkcja - Handel - Usługi Władysław Radzik