"Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi - rękawy przeciwpowodziowe"

Powódź jako zjawisko historyczne, nęka ludzkość od zarania dziejów i z pewnością będzie występować w przyszłości, mimo stosowania coraz skuteczniejszych metod zapobiegawczych. W powszechnym odczuciu społecznym kojarzy się z olbrzymim żywiołem, zagrożeniem życia, zdrowia i utratą dóbr materialnych. Niszczeją obiekty budowlane często o wyjątkowej wartości kulturalnej i historycznej. Po przejściu żywiołu niejednokrotnie ubożeją społeczeństwa lokalne, regionalne, a skutki jej odczuwalne są w skali całego kraju. Fala powodziowa niesie za sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne, groźne dla zdrowia i życia człowieka. Mimo że powódź jest w pewnym sensie zjawiskiem nadprzyrodzonym, niezależnym od człowieka, na jej rozmiary i skutki, można i należy zdecydowanie wpływać.

Badania poświęcone tematyce powodziowej od lat należą do najważniejszych zagadnień badawczych zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenie rozwiązań technicznych sprzętu stosowanego przez polskie służby ratownicze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem powodzi - rękawy przeciwpowodziowe, to projekt zrealizowany przez jednostki naukowe oraz przedstawicieli przemysłu. Konsorcjum w składzie: Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Uczelnia Techniczno-Handlowa wraz z przedsiębiorstwami AMZ, Delta Rescue, Lester, podjęło się niezwykłego wyzwania, jakim jest zmierzenie się z niszczycielskim żywiołem z perspektywy skuteczności ratowniczej.

W ramach projektu:

 • dokonano modyfikacji rękawa przeciwpowodziowego,
 • opracowano tzw. Wyspecjalizowany Zestaw Przeciwpowodziowy (WZP),
 • zaprojektowano lokalny system ostrzegania przed powodzią (LSOP) dla wybranego obszaru
 • przygotowano system szkoleń dla ratowników i pracowników administracji publicznej z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

Rękaw przeciwpowodziowy to duży, mocny i elastyczny zbiornik mający za zadanie ochronę terenów zagrożonych przed zalaniem. Innowacyjny charakter rękawów przeciwpowodziowych opiera się na niezwykle prostym założeniu – woda zwalczana jest wodą - to właśnie wodą napełniamy rękawy, które tworzą barierę przed zalaniem. Ważną zaletą rękawów przeciwpowodziowych jest ich prosta budowa i stosunkowo niska cena w porównaniu do innych rozwiązań tego typu. Wyspecjalizowany Zestaw Przeciwpowodziowy (WZP) składa się z amfibii „WYDRA” oraz przyczepy przeciwpowodziowej z wyposażeniem. Amfibia „WYDRA” dedykowana jest do zadań ratowniczych i ewakuacyjnych prowadzonych podczas zatopień i podtopień terenów. Zadaniem przyczepy przeciwpowodziowej jest dostarczenie sprzętu ratowniczego, w tym rękawów przeciwpowodziowych, jak najbliżej miejsca prowadzenia akcji prewencyjnej lub ratowniczej. Zadaniem lokalnego systemu ostrzegania tzw. LSOP jest informowanie ludności zamieszkującej dany teren przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Dzięki zastosowaniu systemu procedura ewakuacyjna zostanie przeprowadzona szybciej. Dodatkowym działaniem realizowanym w ramach projektu jest prowadzenie szkoleń informacyjnych dla służb ratowniczych oraz administracji publicznej z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.


Informacje o projekcie

Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB dr inż. Dorota Riegert
Zespół autorski
 1. mł. bryg. mgr inż. Bożenna Porycka
 2. dr inż. Joanna Rakowska
 3. mgr Katarzyna Radwan
 4. mgr Michał Łudzik
Lata realizacji 2011 - 2014
Jednostka wiodąca

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

Jednostka współpracująca
 1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
 2. Delta Rescue
 3. Zakład Pracy Chronionej – Przedsiębiorstwo P.H.U. „LESTER”
 4. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej
 5. AMZ-KUTNO Sp. z o.o.
 6. Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Publikacje

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania
Doraźne metody stosowane podczas powodzi ze szczególnym uwzględnieniem rękawów przeciwpowodziowych ISBN 9788361520658

Dorota Riegert
Zuzanna Ślosorz
Katarzyna Radwan
Joanna Rakowska
Bożenna Porycka
Inga Abgarowicz

2012
Rękawy przeciwpowodziowe jako doraźna metoda ochrony przed powodzią

ISBN 9788392742388

[w:] Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne. Wyzwania dla bezpieczeństwa

Bożenna Porycka
Joanna Rakowska
Paweł Suchorab
2013
Doraźne metody ochrony przed powodzią

ISSN 1895-8443

"Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

Dorota Riegert 2013
Konsorcjum na zagrożenia

ISSN 1644-6038

"Przegląd Pożarniczy"

Paweł Suchorab
Dorota Riegert
2014
Rozmieszczenie kontenerów przeciwpowodziowych na najbardziej zagrożonych terenach Polski

ISBN 9788392742395

[w:] Inżynieria Bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne. Zmienność zagrożeń a innowacje w ratownictwie

Bożenna Porycka
Katarzyna Radwan
Joanna Rakowska
2014
Ochrona przeciwpowodziowa z wykorzystaniem Wyspecjalizowanego Zestawu Przeciwpowodziowego – szkolenie ratowników Prace Naukowe AJD w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa Dorota Riegert
Paweł Suchorab
Zuzanna Ślosorz
2014
Istota dekontaminacji

ISBN 8371999372

[w:] Nowoczesne miasta, infrastruktura i środowisko : INFRAEKO 2014 : IV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna

Dorota Riegert
Paweł Suchorab
2014