"Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe PROTEUS"

Celem projektu było przełamanie barier i pokonanie luk technologicznych, co umożliwiło opracowanie w Polsce zintegrowanego mobilnego systemu wspomagającego działania antyterrorystyczne i antykryzysowe.

Wśród celów szczegółowych założono zbudowanie demonstratora składającego się z:

 • zestawu trzech różnych specjalistycznych robotów mobilnych oraz bezpilotowego statku latającego,
 • centrum dowodzenia wraz z podsystemem łączności – integrującego cały system modułu detekcyjnego wraz z czujnikami zagrożeń i nawigacyji,
 • demonstratora urządzenia symulacyjnego systemu i jego elementów (do prowadzenia doświadczeń symulacyjnych i do celów szkoleniowych).

W wyniku realizacji projektu opracowano zintegrowany system do zwalczania sytuacji kryzysowych, w tym terrorystycznych. W jego skład wchodzą:

 • zestaw czujników niezbędnych do nawigacji i badania stanu otoczenia użytych robotów mobilnych oraz dla określenia stanu bezpieczeństwa środowiska (rozpoznanie ewentualnego skażenia chemicznego, biologicznego, promieniowania jonizującego),
 • bezpilotowy statek latający,
 • mały robot mobilny do celów inspekcyjno-ratowniczych,
 • robot o zwiększonej funkcjonalności,
 • robot interwencyjny (umożliwiający podjęcie aktywnych działań w rejonie zagrożenia),
 • mobilne centrum dowodzenia.

Projekt poprzez swój aplikacyjny charakter wpłynął na podniesienie bezpieczeństwa poprzez implementację najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w codzienną praktykę służb antyterrorystycznych i antykryzysowych.


Informacje o projekcie

Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
Zespół autorski
 1. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski
 2. Marek Sulak
 3. Tomasz Popielarczyk
 4. Daniel Małozięć
 5. Maciej Gloger
 6. Katarzyna Olszewska
 7. Krzysztof Bocian
 8. Jacek Roguski
 9. Wojciech Grzelak
 10. Sylwester Główka
 11. Łukasz Pastuszka
 12. Leszek Jurecki
 13. Paweł Stępień
 14. Adrian Trzeciak
 15. Łukasz Rowicki
Lata realizacji 2007 - 2014
Jednostka wiodąca Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Jednostka współpracująca
 1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
 2. Centrum Badań Kosmicznych PAN
 3. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 4. Politechnika Poznańska
 5. Politechnika Warszawska MEiL
 6. Wojskowa Akademia Techniczna

Monografie

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania
Transfer wiedzy i doświadczeń studium wybranych akcji ratowniczych ISBN: 978-83-61520-48-1

Maciej Shroeder
Zbigniew Sural
Edward Gierski
Witold Masztalerz

2009
Potencjalne scenariusze zastosowań projektowanego systemu w działaniach ratowniczych oraz do wspomagania zarządzania kryzysowego ISBN: 978-83-61520-52-8

Zbigniew Sural
Katarzyna Włodarczyk
Dariusz Czerwienko
Łukasz Pastuszka
Robert Czarnecki
Mariusz Jaworski
Paweł Zbrożek
Jan Czardybon
Daniel Małózięć
Bartosz Nagrodzki
Jerzy Prasuła
Zbigniew Bujek
Ewa Sobór
Jarosław Borysewicz
Tomasz Popielarczyk
Tomasz Sowa
Anna Kołodziej Saramak
Wiktor Wąsik
Michał Chmiel
Konrad Zaciera

2009
Opis potencjalnych scenariuszy użycia systemu ISBN: 978-83-61520-64-1

Zbigniew Sural
Katarzyna Włodarczyk
Dariusz Czerwienko
Łukasz Pastuszka
Robert Czarnecki
Mariusz Jaworski
Paweł Zbrożek
Jan Czardybon
Daniel Małozięć
Bartosz Nagrodzki
Jerzy Prasuła
Zbigniew Bujek
Ewa Sobór
Jarosław Borysewicz
Tomasz Popielarczyk
Tomasz Sowa
Anna Kołodziej Saramak
Konrad Zaciera

2009

Publikacje

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania
Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe – PROTEUS

ISSN 1895-8443

"Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

Zbigniew Sural
Katarzyna Włodarczyk
2009
Technologia w zagrożeniach

ISSN 0137-8910

"Przegląd Pożarniczy"

Zbigniew Sural
Jacek Świetnicki

2009