"Nowoczesne narzędzia inżynierskie do wspomagania decyzji przeznaczone dla dowódców podczas działań ratowniczo-gaśniczych PSP w obiektach budowlanych"

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz optymalizacja efektów gaszenia. Cel ten był zrealizowany poprzez doskonalenie działań służb ratowniczych w trakcie pożarów w obiektach budowlanych. Drogą do tego udoskonalenia było komputerowe wspomaganie dowódcy w trakcie działań. Zadaniem utworzonego systemu komputerowego jest podniesienie jakości wykonywania operacji informacyjno-decyzyjnych oraz skrócenie czasu akcji ratowniczo-gaśniczych.

W ramach realizacji projektu powstał innowacyjny system komputerowy, wykorzystywany w działaniach ratowniczo-gaśniczych do poprawy bezpieczeństwa strażaków oraz minimalizacji skutków pożarów w budynkach. System ten będzie oceniał w czasie rzeczywistym występujące czynniki ryzyka, a także interakcyjnie wspomagał dowódcę poprzez generowanie optymalnych scenariuszy działań. Podstawą scenariuszy jest wiedza dziedzinowa, reprezentowana w ontologii, wsparta modelami matematycznymi uzyskanymi z systemów ewidencji zdarzeń oraz symulacji komputerowych. Modele te będą adaptacyjnie dostosowywane do aktualnego stanu akcji, na podstawie danych uzyskiwanych z miejsca zdarzenia (informacje od strażaków, infrastruktury budynku i innych).


Informacje o projekcie

Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB mgr inż. Tomasz Popielarczyk
Zespół autorski
 1. Paweł Stępień
 2. mgr inż. Tomasz Sowa
 3. mgr inż. Łukasz Chołuj
 4. mgr inż. Urszula Garlińska
 5. mgr inż. Paweł Michalak
Lata realizacji 2013 - 2016
Jednostka wiodąca Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
 1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
 2. Uniwersytet Warszawski (WMliM)
 3. Dituel Sp. z o.o.

Publikacje

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania

Szacowanie możliwości utraty nośności konstrukcji budowlanej w warunkach pożaru

ISSN 1895-8443

"Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

Tomasz Popielarczyk
Urszula Garlińska
Paweł Michalak
2015
Subiektywna ocena możliwości utraty nośności konstrukcji budowlanej w warunkach pożaru

ISSN 1895-8443

"Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

Tomasz Popielarczyk
Urszula Garlińska
Paweł Michalak

2015

Nagrody

 1. Złoty medal podczas 31 Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Innowacji INPEX®,  Stany Zjednoczone 2016


Konferencje

 1. 15th International Conference on Automatic Fire Detection w Duisburgu, Niemcy 2014
 2. ICRA Project Workshop w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013