"Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania"

Celem projektu jest opracowanie zaawansowanych technologii informatycznych wspomagających zarządzanie kryzysowe i ratownictwo. Stworzenie demonstratora technologii – systemu teleinformatycznego zbierającego i przetwarzającego dane oraz wspierającego zadania logistyczne w zakresie serwisowania oraz zakupów sprzętu ratowniczego a także zawierającego bazę świadectw dopuszczenia wydawanych przez CNBOP-PIB.

Celami szczegółowymi projektu są:

 1. Opracowanie metod stałego nadzoru i kontroli umożliwiających nadzór i analizę niezawodności wyposażenia ratowniczego aplikacja komputerowa (określenie newralgicznych parametrów wyposażenia),
 2.  Opracowanie metod doskonalenia tych parametrów w celu poprawy bezpieczeństwa ratownika, skuteczności prowadzonych działań z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań ratowników, w kontekście działań ratowniczych, samodzielne oprogramowanie,
 3. Wypracowanie rekomendacji do nowelizacji wymagań techniczno-użytkowych wyposażenia straży pożarnej,
 4. Demonstracja systemu w warunkach operacyjnych,
 5. Opracowanie dokumentacji technicznej systemu,
 6. Określenie metod badań eksploatacyjnych wyposażenia (w tym ankietowych) oraz procedury wdrażania wyników badań.

Stworzony system informatyczny wraz z systemem diagnostyki technicznej środków wyposażenia straży pożarnej zwiększy niezawodność  sprzętu ratowniczego, co z kolei przełoży się na wyższą gotowość straży pożarnej do podejmowania działań R-G.

 


Informacje o projekcie

Kierownik projektu dr inż. Jacek Roguski
Zespół autorski
 1. st. bryg. mgr inż. Dariusz Czerwienko
 2. mgr inż. Katarzyna Olszewska
 3. mgr inż. Leszek Jurecki
 4. mgr inż. Karolina Stegienko
 5. mgr inż. Robert Czarnecki
 6. mgr inż. Karolina Lemańska
 7. mgr inż. Ireneusz Pogorzelski
 8. mgr inż. Łukasz Pastuszka
 9. mgr inż. Maciej Błogowski
 10. mgr inż. Łukasz Rowicki
 11. inż. Daria Kubis
 12. Maciej Gloger
 13. Krzysztof Bocian
 14. Sylwester Główka
Lata realizacji 2013 - 2016
Jednostka wiodąca Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Jednostka współpracująca
 1. Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 2. MLabs Sp. z o.o.
 3. CMGI Sp. z o.o.
 4. Teldat sp. jawna


Publikacje

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania

Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w Straży Pożarnej

ISBN 978-83-61520-22-1 Praca pod redakcją:
dr inż. Jacka Roguskiego
2015
Aktualne problemy bezpieczeństwa pożarowego” cz.I

Rozdział: КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНЫХ КОМАНД, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИИ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

UDK 614.849,BBK 38.96 dr inż. Jacek Roguski
bryg.  dr inż. Dariusz Wróblewski
mgr inż. Yulia Mazur
2016

Wspomaganie procesów zarządzania działaniami w straży Pożarnej

Rozdział: Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania

ISBN 978-83-61520-75-7 dr inż. Jacek Roguski 2016
Wspomaganie procesów zarządzania działaniami w Straży Pożarnej ISBN 978-83-61520-75-7 Praca pod redakcją:
dr inż. Jacka Roguskiego
2017

Nagrody

 1. Srebrny medal podczas X Międzynarodowych Targów Wynalazków i Technologii "INST 2014” organizowanych w Taipei (Taiwan)
 2. Złoty medal za monografię „Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w straży pożarnej” podczas VIII edycji Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości „EuroInvent”
 3. Złoty medal  Indonezyjskiego Stowarzyszenia Innowacji i Wynalazców podczas VIII edycji Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości „EuroInvent”
 4. Srebrny medal podczas 9. Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych „INTARG 2016”
 5. Złoty Medal MTP na Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016 za „Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia Straży Pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania"
 6. Medal Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za „Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia Straży Pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania"
 7. GRAND PRIX SAWO 2016 w kategorii Kształtowanie i promocja kultury bezpieczeństwa i higieny pracy, za „Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia Straży Pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania"
 8. Nagroda Specjalna Towarzystwa INNOPA podczas targów EUROINVENT 2016
 9. Srebrny medal na międzynarodowej wystawie 2016 Kaohsiung International Invention & Design EXPO


Konferencje

 1. Konferencja naukowa pn. "Problemy monitoringu eksploatacji sprzętu i wyposażenia w  Straży Pożarnej”, Warszawa 2015
 2. XI Międzynarodowa konferencja pn. "Aktualne pytania bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa technogennego obiektów infrastruktury krytycznej na Ukrainie”, Kijów 2015
 3. Konferencja naukowa pn. "Logistyka wielopodmiotowych akcji ratowniczych”, Józefów 2015
 4. XXIV Konferencja naukowo-praktyczna pn. "Aktualne Problemy bezpieczeństwa pożarowego”, Moskwa 2014
 5. Konferencja naukowa pn. "Wspomaganie procesów zarządzania działaniami w Straży Pożarnej”, Józefów 2016