"Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych"

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych technik i systemów usuwania zagrożenia wybuchem wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w transporcie i magazynowaniu w środowisku pożarowym oraz przygotowanie ujednoliconych zasad postępowania na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych skutkujące zwiększeniem poziomu ich bezpieczeństwa.

Finalnym celem projektu jest demonstracja sposobu izolacji zbiorników i osłon ratowników, jako innowacyjnych technik i zaprezentowanie jednolitej metodyki prowadzenia działań ratowniczych z wykorzystaniem dotychczasowych i innowacyjnych technik zweryfikowanych w badaniach laboratoryjnych i poligonowych.


Informacje o projekcie

Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa
Lata realizacji 2014 - 2017
Jednostka wiodąca Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
  1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
  2. Politechnika Warszawska
  3. Politechnika Gdańska
  4. CORONA Sp. z o.o.

Publikacje

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania

Analiza możliwości wykorzystania programu RizEx-2 w symulacji przebiegu zdarzenia awaryjnego na przykładzie wybuchu gazu w Port Hudson

ISSN 1895-8443

"Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

mł. bryg. mgr inż. Piotr Lesiak
mgr inż. Anna Dziechciarz
inż. Damian Bąk
2015
Wybuchy zbiorników z gazami technicznymi – realne zagrożenie, czy przejaskrawiony strach?

ISSN 1895-8443

"Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa
mł. bryg. inż. Robert Mazur
mł. bryg. dr inż. Rafał Porowski

2016
Zagrożenia w transporcie gazów technicznych na przykładzie zdarzenia w Bucheon

ISSN 1509-5878

AUTOBUSY – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa
mgr inż. Anna Dziechciarz
inż. Piotr Kaczmarzyk
2016

Nagrody

  1. Złoty medal w kategorii innowacyjność podczas Targów IWIS 2016, Warszawa 2016