"Fire and Rescue Innovation Network realizowany w ramach Programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej"

Cel projektu: Stworzenie europejskiej sieci koordynacyjnej, która będzie służyła do celów badań naukowych, innowacji i normalizacji oraz tworzenia zaleceń dotyczących wdrażania perspektywicznych rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby praktyków zajmujących się pożarnictwem i ratownictwem.

Informacje o projekcie

Kierownik projektu inż. Joanna Sadowska
Zespół autorski
 1. mgr Sylwia Krawczyńska
 2. bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
 3. dr inż. Jacek Roguski
 4. dr inż. Dorota Szułczyńśka
 5. mgr Grzegorz Wenarski
 6. nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski
 7. mgr inż. Adam Wieczorek
Lata realizacji 2017 - 2022
Jednostka wiodąca Association Pegase (Safe Cluster)
Jednostka współpracująca
 1. Ecole Nationale Superieure Des Officiers De Sapeurs-Pompiers
 2. Ministero Dell'interno
 3. Bundesministerium Des Innern
 4. Max-Planck-Gesellschaft Zur Forderung Der Wissenschaften EV
 5. European Virtual Institute For Integrated Risk Management EU VRI EWIV
 6. Fraunhofer Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V.
 7. Fundacio D'ecologia Del Foc I Gestio D'incendis Pau Costa Alcubierre
 8. Departament D'interior - Generalitat De Catalunya
 9. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
 10. The Main School Of Fire Service
 11. The Council Of The Baltic Sea States Secretariat
 12. Myndigheten For Samhallsskydd Och Beredskap
 13. Kentro Meleton Asfaleias
 14. Ceska Asociace Hasicskych Dustojniku Sdruzeni
 15. Inno TSD

Seminaria i konferencje oraz wystąpienia związane z projektem

 1. Referat ,,Innovative technologies and drones from the perspective of the needs of rescue and firefighting practitioners- findings from project FIRE-IN", wystąpienie inż. Joanna Sadowska. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w ramach DroneTech World Meeting 2021, Toruń, 28-29.10.2021
 2. Sieć innowacji pożarniczo-ratowniczych FIRE-IN – koncepcja National Hub, wystąpienie inż. Joanna Sadowska. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w ramach DroneTech World Meeting 2021, Toruń, 28-29.10.2021