"eNotice - European Network of CBRN Training Centres"

Cel projektu: Utworzenie paneuropejskiej sieci centrów prowadzących szkolenia, testy oraz pokazy z zakresu ochrony przed zagrożeniami CBRN w oparciu o potrzeby zidentyfikowane dzięki współpracy sektora nauki i użytkowników końcowych.

Informacje o projekcie

Kierownik projektu mgr inż. Adam Wieczorek
Zespół autorski
 1. mgr Sylwia Krawczyńska
 2. bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski
 3. dr inż. Jacek Roguski
 4. dr inż. Dorota Szułczyńśka
 5. mgr Grzegorz Wenarski
 6. nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski
Lata realizacji 2017 - 2023
Jednostka wiodąca Université catholique de Louvain
Jednostka współpracująca
 1. Autonoom Provinciebedrijf Campus Vesta (VESTA)
 2. Service Départemental d'Incendie et de Secours de Seine-et-Marne (SDIS 77)
 3. Association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels (ARMINES)
 4. Umea Universitet (UMU)
 5. Stadt Dortmund  (FDDO)
 6. Universitaet Paderborn (UPB)
 7. Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Centre of Excellence (JCBRND COE)
 8. Middle East Technical University (METU)
 9. Universita Degli Studi di Roma Tor Vergata (UNITOV)
 10. West Midlands Police Authority (WMP)
 11. Akademia Sztuki Wojennej (WSU)
 12. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy