"Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych"

Zakres prac obejmuje:

  1. Opracowanie porównawczej analizy funkcjonujących w Polsce i w krajach wysoko rozwiniętych wymagań dla dróg pożarowych,
  2. Bazy danych typoszeregu reprezentatywnych pojazdów użytkowanych w PSP,
  3. Bazy danych rozwinięć taktycznych z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań,
  4. Oprogramowanie IT z wykorzystaniem algorytmów związanych z analityką ruchu pojazdów w przestrzeni 2D i 3D oraz przetwarzaniem danych GIS/BIM/CAD, w tym danych kartograficznych po ocenie możliwości współpracy z wersją systemu SWD PSP.

Informacje o projekcie

Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB inż. Ryszard Łyszczek
Lata realizacji 2018 - 2021
Jednostka wiodąca Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Jednostka współpracująca
  1. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
  2. X-CODE sp. z o.o.
  3. ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.