"ChYResilience – The role of children and youth in building a resilient society"

Cel projektu: Identyfikacja i poznanie krytycznych czynników, które sprzyjają lub utrudniają wykorzystanie potencjału dzieci i młodzieży w budowaniu społeczeństwa odpornego na katastrofy, a także przykłady dobrych praktyk i doświadczeń, które promują te czynniki oraz umożliwiają odgrywanie aktywnej roli na rzecz swojego bezpieczeństwa. Ponadto, celem projektu jest wzmocnienie możliwości dzieci i młodzieży w procesie podnoszenia świadomości społeczeństwa i edukacji na wypadek powstających zagrożeń.


Informacje o projekcie

Kierownik projektu mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk
Koordynator lic. Paweł Florek
Lata realizacji 2020 - 2022
Jednostka wiodąca Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego
Jednostka współpracująca
  1. The State Fire and Rescue Service of Latvia (SFRS)
  2. Estonian Defence League Youth Organisations
  3. Polish Scouts (ZHP)
  4. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy