"Adapted situation awareness tools and tailored training scenarios for increasing capabilities and enhancing the protection of first responders (ASSISTANCE)"

Cel projektu: Poprzez integrację nowoczesnych narzędzi i technologii (m.in. dronów/robotów  wyposażonych w różne czujniki, sensory ubieralne itp.) powstanie platforma, której głównym celem będzie zwiększenie ochrony, wydajności i świadomości sytuacyjnej organizacji ratowniczych „first responders” (FR) współpracujących ze sobą podczas łagodzenia skutków dużych katastrof.
Dodatkowo ASSISTANCE proponuje również poprawę umiejętności, zdolności i współpracy tych organizacji między sobą poprzez utworzenie europejskiej sieci szkoleniowej dla ratowników. Ma ona na celu zapewnienie nowoczesnych szkoleń w oparciu o rozwiązania VR, MR lub AR (wirtualną, mieszaną i/lub rozszerzoną rzeczywistość) dostosowaną do potrzeb organizacji FR oraz możliwość dzielenia się wirtualnymi scenariuszami szkoleniowymi oraz wymianę doświadczeń.

Informacje o projekcie

Kierownik projektu po stronie CNBOP-PIB mgr inż. Maciej Zawistowski
Zespół autorski
 1. inż. Grzegorz Zawistowski
 2. mgr Radosław Fellner
 3. nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski
Lata realizacji 2019 - 2022
Jednostka wiodąca Univesitat Politecnica de Valencia
Jednostka współpracująca
 1. ETRA GROUP
 2. Thales R&T
 3. Valencian Agency for Security and Emergency Response
 4. Przemysłowy Instytut Automatyki Pomiarowej PIAP
 5. Centro Avanzado de Technologias Aeroespeciales
 6. Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
 7. Research Institute of Sweden
 8. The Instituut Fysieke Veiligheid
 9. Univeridad de Cantabria
 10. Gezamenlijke Brandweer, Rotterdam Rijnomond Industrial/Harbor Area
 11. Acil Ambulans Hekimleri Dernegi
 12. Ministerio del Interior - Policia Nacional
 13. Viasat Antenna System
 14. e-LEX Studio Legale
 15. Sodertorns Branforsvarsforbund Fire Brigade
 16. OSP w Ożarowie Mazowieckim
 17. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
 18. The National University Corporation Shinshu Univerity

Publikacje

Tytuł ISBN/ISSN Autorzy Rok wydania
Unmanned Aircraft Systems risk assessment based on SORA 2 for first responders and disaster management

ISSN 2076-3417

"Applied Sciences"

Paweł Janik
Maciej Zawistowski
Radosław Fellner
Grzegorz Zawistowski

2021
Possible usage of new technologies during mitigation of large disaster on the example of the ASSISTANCE project

"Revista europea de derecho de la navegación marítima y aeronáutica" - w publikacji

Maciej Zawistowski
Radosław Fellner
Piotr Sadowski

2021

Seminaria i konferencje oraz wystąpienia związane z projektem

 1. M. Zawistowski, "Możliwości wykorzystania nowych technologii przez służby ratownicze na przykładzie projektu ASSISTANCE", wystąpienie DroneTech 2020
 2. M. Zawistowski, "Możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości", warsztaty DroneTech 2019