Zamówienia publiczne Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach

L.p.ZamawiającyNumer referencyjnyWartość szacunkowa (PLN)Wspólny słownik zamówień (CPV)PrzedmiotTrybTermin składania ofertSzczegóły
1 CNBOP-PIB TGZ/03/2020 poniżej 38540000-2

Dostawa oraz montaż komory bezprzeciągowej

Przetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz
2 CNBOP-PIB TGZ/03/2020 poniżej 38540000-2

Dostawa oraz montaż komory bezprzeciągowej

Przetarg nieograniczony 25.05.2020, godz. 10:00 Pobierz
3 CNBOP-PIB TGZ/02/2020 poniżej 38540000-2

Dostawa komory starzeniowej z lampą ksenonowo-łukową i systemem zraszania próbek wodą

Przetarg nieograniczony zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
4 CNBOP-PIB TGZ/02/2020 poniżej 38540000-2

Dostawa komory starzeniowej z lampą ksenonowo-łukową i systemem zraszania próbek wodą

Przetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz
5 CNBOP-PIB brak brak brak

Plan Zamówień Publicznych CNBOP-PIB na 2020 r.

brak brak Pobierz
6 CNBOP-PIB TGZ/02/2020 poniżej 38540000-2

Dostawa komory starzeniowej z lampą ksenonowo-łukową i systemem zraszania próbek wodą

Przetarg nieograniczony modyfikacja treści SIWZ Pobierz
7 CNBOP-PIB TGZ/02/2020 poniżej 38540000-2

Dostawa komory starzeniowej z lampą ksenonowo-łukową i systemem zraszania próbek wodą

Przetarg nieograniczony 07.04.2020, godz.10:00 Pobierz
8 CNBOP-PIB TGZ/01/2020 poniżej 38540000-2

Dostawa komory starzeniowej z lampą ksenonowo-łukową i systemem zraszania próbek wodą

Przetarg nieograniczony zawiadomienie o unieważnieniu postepowania Pobierz
9 CNBOP-PIB TGZ/01/2020 poniżej 38540000-2

Dostawa komory starzeniowej z lampą ksenonowo-łukową i systemem zraszania próbek wodą

Przetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz
10 CNBOP-PIB TGZ/01/2020 poniżej 38540000-2

Dostawa komory starzeniowej z lampą ksenonowo-łukową i systemem zraszania próbek wodą

Przetarg nieograniczony wyjaśnienia do treści SIWZ Pobierz