Zamówienia publiczne Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach

L.p.ZamawiającyNumer referencyjnyWartość szacunkowa (PLN)Wspólny słownik zamówień (CPV)PrzedmiotTrybTermin składania ofertSzczegóły
1 CNBOP-PIB TGZ/05/2019 poniżej 38540000-2, 42992200-8

Dostawa komory bezechowej do badania parametrów elektroakustycznych głośników, sygnalizatorów akustycznych i sygnalizatorów bezruchu.

Przetarg nieograniczony wyjaśnienia do treści SIWZ Pobierz
2 CNBOP-PIB TGZ/05/2019 poniżej 38540000-2, 42992200-8

Dostawa komory bezechowej do badania parametrów elektroakustycznych głośników, sygnalizatorów akustycznych i sygnalizatorów bezruchu.

Przetarg nieograniczony 23.07.2019, godz. 10:00 Pobierz
3 CNBOP-PIB TGZ/04/2019 poniżej 45100000-8, 45110000-1, 45231100-6, 45231300-8-4

Budowa nowej instalacji doziemnej ciepłowniczej na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213

Przetarg nieograniczony zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
4 CNBOP-PIB TGZ/04/2019 poniżej 45100000-8, 45110000-1, 45231100-6, 45231300-8-4

Budowa nowej instalacji doziemnej ciepłowniczej na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213

Przetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz
5 CNBOP-PIB TGZ/04/2019 poniżej 45100000-8, 45110000-1, 45231100-6, 45231300-8-4

Budowa nowej instalacji doziemnej ciepłowniczej na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213

Przetarg nieograniczony wyjaśnienia do treści SIWZ Pobierz
6 CNBOP-PIB TGZ/04/2019 poniżej 45100000-8, 45110000-1, 45231100-6, 45231300-8-4

Budowa nowej instalacji doziemnej ciepłowniczej na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213

Przetarg nieograniczony 14.06.2019, godz. 10:00 Pobierz
7 CNBOP-PIB TGZ/03/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa Analizatora wielkości cząstek w aerozolach.

Przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
8 CNBOP-PIB TGZ/02/2019 poniżej 45260000-7, 45261100-5, 45261210-9, 45443000-4

Wykonanie termomodernizacji dachu wraz z naprawą elewacji w budynku prototypowani P na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213.

Przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
9 CNBOP-PIB TGZ/03/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa Analizatora wielkości cząstek w aerozolach

Przetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz
10 CNBOP-PIB TGZ/03/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa Analizatora wielkości cząstek w aerozolach.

Przetarg nieograniczony wyjaśnienia do treści SIWZ Pobierz