Zamówienia publiczne Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach

L.p.ZamawiającyNumer referencyjnyWartość szacunkowa (PLN)Wspólny słownik zamówień (CPV)PrzedmiotTrybTermin składania ofertSzczegóły
1 CNBOP-PIB TGZ/03/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa Analizatora wielkości cząstek w aerozolach.

Przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
2 CNBOP-PIB TGZ/02/2019 poniżej 45260000-7, 45261100-5, 45261210-9, 45443000-4

Wykonanie termomodernizacji dachu wraz z naprawą elewacji w budynku prototypowani P na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213.

Przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
3 CNBOP-PIB TGZ/03/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa Analizatora wielkości cząstek w aerozolach

Przetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz
4 CNBOP-PIB TGZ/03/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa Analizatora wielkości cząstek w aerozolach.

Przetarg nieograniczony wyjaśnienia do treści SIWZ Pobierz
5 CNBOP-PIB TGZ/02/2019 poniżej 45260000-7, 45261100-5, 45261210-9, 45443000-4

Wykonanie termomodernizacji dachu wraz z naprawą elewacji w budynku prototypowani P na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213.

Przetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz
6 CNBOP-PIB TGZ/03/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa Analizatora wielkości cząstek w aerozolach.

Przetarg nieograniczony 10.04.2019, godz. 10:00 Pobierz
7 CNBOP-PIB brak brak brak

Plan Zamówień Publicznych CNBOP-PIB na 2019 r.

brak brak Pobierz
8 CNBOP-PIB TGZ/02/2019 poniżej 45260000-7, 45261100-5, 45261210-9, 45443000-4

Wykonanie termomodernizacji dachu wraz z naprawą elewacji w budynku prototypowani P na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213

Przetarg nieograniczony 03.04.2019, godz. 10:00 Pobierz
9 CNBOP-PIB TGZ/01/2019 poniżej 38.54.00.00-2

Dostawa Komory klimatycznej do wykonywania badań środowiskowych.

Przetarg nieograniczony Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania Pobierz
10 CNBOP-PIB TGZ/01/2019 poniżej 38.54.00.00-2

Dostawa Komory klimatycznej do wykonywania badań środowiskowych.

Przetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz