Zamówienia publiczne Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach

L.p.ZamawiającyNumer referencyjnyWartość szacunkowa (PLN)Wspólny słownik zamówień (CPV)PrzedmiotTrybTermin składania ofertSzczegóły
1 CNBOP-PIB TGZ/08/2023 poniżej 6351.0000-7 Usługi biur podróży i podobne 63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

Usługa rezerwacji i zakupu biletów lotniczych na potrzeby CNBOP-PIB w ramach podróży służbowych na trasach europejskich i reszty świata

Tryb podstawowy Zawiadomienie o wyborze oferty Pobierz
2 CNBOP-PIB TGZ/08/2023 poniżej 6351.0000-7 Usługi biur podróży i podobne 63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

Usługa rezerwacji i zakupu biletów lotniczych na potrzeby CNBOP-PIB w ramach podróży służbowych na trasach europejskich i reszty świata

Tryb podstawowy ​Punktacja ofert Pobierz
3 CNBOP-PIB TGZ/08/2023 poniżej 6351.0000-7 Usługi biur podróży i podobne 63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

Usługa rezerwacji i zakupu biletów lotniczych na potrzeby CNBOP-PIB w ramach podróży służbowych na trasach europejskich i reszty świata

Tryb podstawowy Informacja z otwarcia ofert Pobierz
4 CNBOP-PIB TGZ/08/2023 poniżej 6351.0000-7 Usługi biur podróży i podobne 63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

Usługa rezerwacji i zakupu biletów lotniczych na potrzeby CNBOP-PIB w ramach podróży służbowych na trasach europejskich i reszty świata

Tryb podstawowy Kwota na sfinansowanie zamówienia Pobierz
5 CNBOP-PIB TGZ/07/2023 poniżej 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Dostawa urządzenia probierczego do sprawdzania ochrony przed wodą natryskiwaną i rozbryzgiwaną do badania stopnia ochrony obudowy IPX3 i IPX4 zgodnie z normą PN-EN 60529 – rura o ruchu oscylacyjnym

Tryb podstawowy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
6 CNBOP-PIB TGZ/08/2023 poniżej 6351.0000-7 Usługi biur podróży i podobne 63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych

Usługa rezerwacji i zakupu biletów lotniczych na potrzeby CNBOP-PIB w ramach podróży służbowych na trasach europejskich i reszty świata

Tryb podstawowy do 14.12.2023 r. do godz. 10:00 Pobierz
7 CNBOP-PIB TGZ/07/2023 poniżej 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Dostawa urządzenia probierczego do sprawdzania ochrony przed wodą natryskiwaną i rozbryzgiwaną do badania stopnia ochrony obudowy IPX3 i IPX4 zgodnie z normą PN-EN 60529 – rura o ruchu oscylacyjnym

Tryb podstawowy Informacja z otwarcia ofert Pobierz
8 CNBOP-PIB TGZ/07/2023 poniżej 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Dostawa urządzenia probierczego do sprawdzania ochrony przed wodą natryskiwaną i rozbryzgiwaną do badania stopnia ochrony obudowy IPX3 i IPX4 zgodnie z normą PN-EN 60529 – rura o ruchu oscylacyjnym

Tryb podstawowy ​Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Pobierz
9 CNBOP-PIB TGZ/07/2023 poniżej 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Dostawa urządzenia probierczego do sprawdzania ochrony przed wodą natryskiwaną i rozbryzgiwaną do badania stopnia ochrony obudowy IPX3 i IPX4 zgodnie z normą PN-EN 60529 – rura o ruchu oscylacyjnym

Tryb podstawowy Wyjaśnienia do SWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert do dnia 6 grudnia 2023 r. do godz. 10.00 Pobierz
10 CNBOP-PIB TGZ/07/2023 poniżej 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Dostawa urządzenia probierczego do sprawdzania ochrony przed wodą natryskiwaną i rozbryzgiwaną do badania stopnia ochrony obudowy IPX3 i IPX4 zgodnie z normą PN-EN 60529 – rura o ruchu oscylacyjnym

Tryb podstawowy Termin składania ofert do dnia 5 grudnia 2023 r. do godz. 10.00 Pobierz