Zamówienia publiczne Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach

L.p.ZamawiającyNumer referencyjnyWartość szacunkowa (PLN)Wspólny słownik zamówień (CPV)PrzedmiotTrybTermin składania ofertSzczegóły
91 CNBOP-PIB TGZ/05/2018 poniżej 30.21.31.00-6, 30.21.30.00-5

Dostawa sprzętu komputerowego dla CNBOP-PIB.

Przetarg nieograniczony Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania Pobierz
92 CNBOP-PIB TGZ/04/2018 poniżej 30.19.97.50-2

Dostawa Bonów podarunkowych.

Przetarg nieograniczony Informacja z otwarcia ofert Pobierz
93 CNBOP-PIB TGZ/05/2018 poniżej 30.21.31.00-6, 30.21.30.00-5

Dostawa sprzętu komputerowego dla CNBOP-PIB zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Przetarg nieograniczony Informacja z otwarcia ofert Pobierz
94 CNBOP-PIB TGZ/03/2018 poniżej 38.00.00.00-5, 38.54.00.00-2

Dostawa Komory gazowej do wykonywania prób zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 54-26:2015.

Przetarg nieograniczony Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Pobierz
95 CNBOP-PIB TGZ/04/2018 poniżej 30.19.97.50-2

Dostawa Bonów podarunkowych

Przetarg nieograniczony Wyjaśnienia Pobierz
96 CNBOP-PIB TGZ/04/2018 poniżej 30.19.97.50-2

Dostawa Bonów podarunkowych

Przetarg nieograniczony 05.04.2018, godz. 10:00 Pobierz
97 CNBOP-PIB TGZ/05/2018 poniżej 30.21.31.00-6, 30.21.30.00-5

Dostawa sprzętu komputerowego dla CNBOP-PIB zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Przetarg nieograniczony 04.04.2018, godz. 10:00 Pobierz
98 CNBOP-PIB TGZ/03/2018 poniżej 38.00.00.00-5, 38.54.00.00-2

Dostawa Komory gazowej do wykonywania prób zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 54-26:2015.

Przetarg nieograniczony 28.03.2018, godz. 10:00 Pobierz
99 CNBOP-PIB TGZ/02/2018 poniżej 30.21.31.00-6, 30.21.30.00-5

Dostawa Sprzętu komputerowego dla CNBOP-PIB.

Przetarg nieograniczony Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania Pobierz
100 CNBOP-PIB TGZ/02/2018 poniżej 30.21.31.00-6, 30.21.30.00-5

Dostawa Sprzętu Komputerowego dla CNBOP-PIB.

Przetarg nieograniczony Wyjaśnienia do treści SIWZ i przedłużenie terminu do 13.03.2018, godz. 10:00