Zamówienia publiczne Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach

L.p.ZamawiającyNumer referencyjnyWartość szacunkowa (PLN)Wspólny słownik zamówień (CPV)PrzedmiotTrybTermin składania ofertSzczegóły
21 CNBOP-PIB TGZ/07/2019 poniżej 45231300-8, 45110000-1, 45231100-6, 45112700-2

Budowa nowej sieci do przesyłu ciepłej wody użytkowej na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213

Przetarg nieograniczony zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Pobierz
22 CNBOP-PIB TGZ/11/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa komory klimatycznej o pojemności roboczej ok. 1500 litrów i parametrach pracy – temperatury -75 +180 C, wilgotność 10-98 % RH

Przetarg nieograniczony zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
23 CNBOP-PIB TGZ/11/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa komory klimatycznej o pojemności roboczej ok. 1500 litrów i parametrach pracy – temperatury -75 +180 C, wilgotność 10-98 % RH

Pzetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz
24 CNBOP-PIB TGZ/11/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa komory klimatycznej o pojemności roboczej ok. 1500 litrów i parametrach pracy – temperatury -75 +180 C, wilgotność 10-98 % RH

Przetarg nieograniczony wyjaśnienia Pobierz
25 CNBOP-PIB TGZ/11/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa komory klimatycznej o pojemności roboczej ok. 1500 litrów i parametrach pracy – temperatury -75 +180 C, wilgotność 10-98 % RH

Przetarg nieograniczony 04.11.2019, godz. 10.00 Pobierz
26 CNBOP-PIB TGZ/09/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa komory klimatycznej o pojemności roboczej ok. 1 700 litrów i parametrach pracy – temperatury -75 +180 C, wilgotność 10-98 % RH

Przetarg nieograniczony zawiadomienie o unieważnieniu postepowania Pobierz
27 CNBOP-PIB TGZ/08/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa komory klimatycznej o pojemności roboczej ok. 10 000 litrów i parametrach pracy – temperatury -30 +80 C, wilgotność 20-95 % RH

Przetarg nieograniczony zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
28 CNBOP-PIB TGZ/09/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa komory klimatycznej o pojemności roboczej ok. 1 700 litrów i parametrach pracy – temperatury -75 +180 C, wilgotność 10-98 % RH

Przetarg nieograniczony zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
29 CNBOP-PIB TGZ/08/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa komory klimatycznej o pojemności roboczej ok. 1 700 litrów i parametrach pracy – temperatury -30 +80 C, wilgotność 20-95 % RH

Przetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz
30 CNBOP-PIB TGZ/09/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa komory klimatycznej o pojemności roboczej ok. 1 700 litrów i parametrach pracy – temperatury -75 +180 C, wilgotność 10-98 % RH

Przetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz