Zamówienia publiczne Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach

L.p.ZamawiającyNumer referencyjnyWartość szacunkowa (PLN)Wspólny słownik zamówień (CPV)PrzedmiotTrybTermin składania ofertSzczegóły
71 CNBOP-PIB TGZ/11/2018 poniżej 38000000-5, 38540000-2

Dostawa Komory klimatycznej do badania wpływu warunków klimatycznych na parametry opraw do oświetlenia awaryjnego – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Przetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz
72 CNBOP-PIB TGZ/12/2018 poniżej 38000000-5, 38540000-2

Dostawa Generatora wyładowań elektrostatycznych, generatora do badań odporności na zaburzenia przewodzone indukowane prze pola częstotliwości radiowej, oraz sieci sprzęgająco-odsprzęgającej dla linii sygnałowych – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Przetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz
73 CNBOP-PIB TGZ/11/2018 poniżej 38000000-5, 38540000-2

Dostawa Komory klimatycznej do badania wpływu warunków klimatycznych na parametry opraw do oświetlenia awaryjnego – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Przetarg nieograniczony 17.10.2018, godz. 10:00 Pobierz
74 CNBOP-PIB TGZ/12/2018 poniżej 38000000-5, 38540000-2

Dostawa Generatora wyładowań elektrostatycznych, generatora do badań odporności na zaburzenia przewodzone indukowane prze pola częstotliwości radiowej, oraz sieci sprzęgająco-odsprzęgającej dla linii sygnałowych – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Przetarg nieograniczony 16.10.2018, godz. 10:00 Pobierz
75 CNBOP-PIB TGZ/08/2018 poniżej 38000000-5, 38540000-2

Dostawa Generatora wyładowań elektrostatycznych, generatora do badań odporności na zaburzenia przewodzone indukowane prze pola częstotliwości radiowej, oraz sieci sprzęgająco-odsprzęgającej dla linii sygnałowych – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Przetarg nieograniczony : zawiadomienie o unieważnieniu wyboru i unieważnieniu postępowania Pobierz
76 CNBOP-PIB TGZ/08/2018 poniżej 38000000-5, 38540000-2

Dostawa Generatora wyładowań elektrostatycznych, generatora do badań odporności na zaburzenia przewodzone indukowane prze pola częstotliwości radiowej, oraz sieci sprzęgająco-odsprzęgającej dla linii sygnałowych – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Przetarg nieograniczony zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
77 CNBOP-PIB TGZ/09/2018 poniżej 38000000-5, 38540000-2

Dostawa Chromatografu gazowego z detektorem masowym oraz przystawką do termicznej desorpcji.

Przetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz
78 CNBOP-PIB TGZ/07/2018 poniżej 345260000-7, 45261100-5, 45261210-9, 45443000-4

Wykonanie remontu pokrycia dachu wraz z naprawą elewacji w budynku F na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213.

Przetarg nieograniczony zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
79 CNBOP-PIB TGZ/08/2018 poniżej 38000000-5, 38540000-2

Dostawa Generatora wyładowań elektrostatycznych, generatora do badań odporności na zaburzenia przewodzone indukowane prze pola częstotliwości radiowej, oraz sieci sprzęgająco-odsprzęgającej dla linii sygnałowych – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Przetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz
80 CNBOP-PIB TGZ/09/2018 poniżej 38000000-5, 38540000-2

Dostawa Chromatografu gazowego z detektorem masowym oraz przystawką do termicznej desorpcji.

Przetarg nieograniczony wyjaśnienia do treści SIWZ cz.3 Pobierz