Zamówienia publiczne Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach

L.p.ZamawiającyNumer referencyjnyWartość szacunkowa (PLN)Wspólny słownik zamówień (CPV)PrzedmiotTrybTermin składania ofertSzczegóły
1 CNBOP-PIB TGZ/6/2012 poniżej 38500000-0 dostawa stanowiska badawczego do pomiarów temperatury zapłonu warstwy pyłów wg PN-EN 50281-2-1 przetarg nieograniczony zmiana warunków udziału w postępowaniu oraz terminu składania ofert na 26.04.2012 godz 10 Pobierz
2 CNBOP-PIB TGZ/2/2013 poniżej CPV: 55300000-3, CPV: 55312000-0 Usługa cateringowa na potrzeby szkoleń, konferencji, warsztatów, spotkań i narad organizowanych przez CNBOP – PIB oraz pracowników Instytutu przetarg nieograniczony Zmiana terminu składania ofert na 29.01.2013r., godz. 10:00 Pobierz
3 CNBOP-PIB TGZ/35/2012 poniżej CPV 63510 000 – 7 CPV 63512 000 – 1 Rezerwacja i zakup biletów lotniczych na potrzeby CNBOP- PIB na trasach europejskich i reszty świata przetarg nieograniczony Zmiana terminu składania ofert na 18.12.2012r., godz. 10:00 Pobierz
4 CNBOP-PIB TGZ/10/2013 poniżej 45000000-7, 45310000-3, 45330000-9, 45442100-8 Wykonanie kompleksowego remontu w budynku J na terenie CNBOP-PIB w Józefowie przetarg nieograniczony Zmiana terminu składania ofert na 14.05.2013 godz. 10:00 Pobierz
5 CNBOP-PIB TGZ/35/2012 poniżej CPV 63510 000 – 7 CPV 63512 000 – 1 Rezerwacja i zakup biletów lotniczych na potrzeby CNBOP- PIB na trasach europejskich i reszty świata przetarg nieograniczony Zmiana terminu składania ofert na 13.12.2012r., godz. 10:00 Pobierz
6 CNBOP-PIB TGZ/32/2012 poniżej CPV 38500000-0 Dostawa stanowiska do badania zakresu temperatur działania gaśnic przewoźnych i przenośnych przetarg nieograniczony zmiana terminu składania ofert na 11.12.2012r, godz. 10:00 Pobierz
7 CNBOP-PIB TGZ/15/2016 poniżej 22.11.00.00-4, 22.12.00.00-7

Usługa wydawnicza i dostarczenie do CNBOP-PIB publikacji „Czerwona Księga Świadectw Dopuszczenia. Techniczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem ratowników, osób zagrożonych i budynków”.

Przetarg nieograniczony Zmiana terminu składania ofert i wykonania zamówienia Pobierz
8 CNBOP-PIB TGZ/30/2012 poniżej CPV: 30 20 00 00-1 Dostawa sprzętu informatycznego przetarg nieograniczony Zmiana SIWZ oraz terminu składania ofert na 15.11.2012, godz. 10:00 Pobierz
9 CNBOP-PIB TGZ/32/2012 poniżej CPV 38500000-0 Dostawa stanowiska do badania zakresu temperatur działania gaśnic przewoźnych i przenośnych przetarg nieograniczony zmiana SIWZ i ogłoszenia Pobierz
10 CNBOP-PIB TGZ/30/2013 poniżej 30.20.00.00-1 30.21.31.00-6 30.23.00.00-0 Dostawa zestawów komputerowych i sprzetu komputerowego Przetarg nieograniczony Zmiana ogłoszenia - terminu składania ofert i specyfikacji Pobierz