Zamówienia publiczne Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach

L.p.ZamawiającyNumer referencyjnyWartość szacunkowa (PLN)Wspólny słownik zamówień (CPV)PrzedmiotTrybTermin składania ofertSzczegóły
1 CNBOP_PIB TGZ/5/2012 poniżej progu UE 45262522-6 45310000-3 45330000-9 45442100-8 Wykonanie prac remontowych w budynku B na terenie CNBOP- PIB w Józefowie przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
2 CNBOP-PIB TGZ/11/2014 ponizej 22.21.20.00-9 Usługa wydawnicza drulu i dostawy publikacji "Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa" Przetarg nieograniczony 2.09.2014 r., godz. 10.00 Pobierz
3 CNBOP-PIB TGZ/13/2014 ponizej 22.21.20.00-9 Usługa wydawnicza druku i dostawy publikacji "Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku" Przetarg nieograniczony 3.09.2014 godz. 10.00 Pobierz
4 CNBOP-PIB TGZ/11/2014 poniżej 22.21.20.00-9 Usługa wydawnicza druku i dostawy publikacji "Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa" Przetarg nieograniczony Zawiadomieniu o uzupełnieniu treści SIWZ i zmianie ogloszenia Pobierz
5 CNBOP-PIB TGZ/08/2015 poniżej 63.51.00.00-7, 63.51.20.00-1

Rezerwacja i zakup biletów lotniczych na potrzeby CNBOP-PIB w ramach podróży służbowych.

Przetarg nieograniczony Skorygowane zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
6 CNBOP-PIB TGZ/13/2014 poniżej 22.21.20.00-9 Usługa wydawnicza druku i dostawy publikacji "Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku" Przetarg nieograniczony Zawiadomienie i uzupełnieniu treści SIWZ Pobierz
7 CNBOP-PIB TGZ/08/2015 poniżej 63.51.00.00-7, 63.51.20.00-1

Rezerwacja i zakup biletów lotniczych na potrzeby CNBOP-PIB w ramach podróży służbowych.

Przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Pobierz
8 CNBOP-PIB TGZ/12/2014 poniżej 38.29.60.00-6 38.90.00.00-4 Dostawa stanowiska badawczego do prowadzenia badań urządzeń elektrycznych wg normy PN-EN 60079-11 Przetaeg nieograniczony 08.09.2014 godz. 10:00 Pobierz
9 CNBOP-PIB TGZ/10/2014 poniżej 30.19.97.50-2 Zakup bonów towarowych Przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
10 CNBOP-PIB TGZ/13/2014 poniżej 22.21.20.00-9 Usługa wydawnicza druku i dostawy publikacji "Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku" Przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz