Zamówienia publiczne Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach

L.p.ZamawiającyNumer referencyjnyWartość szacunkowa (PLN)Wspólny słownik zamówień (CPV)PrzedmiotTrybTermin składania ofertSzczegóły
1 CNBOP-PIB TGZ/02/2017 poniżej 71200000-0, 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71320000-7, 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45111300-1, 45200000-9, 45210000-2, 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9

Zaprojektowanie i budowę Hali Badawczej wraz z dwoma zbiornikami na wodę  podziemnymi i jednym naziemnym na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213  (w formule Zaprojektuj i Wybuduj)  w ramach realizacji projektu pt: „Rozbudowa potencjału badawczo – dydaktycznego województwa mazowieckiego w zakresie doskonalenia, wdrażania efektów prac badawczych i rozwojowych w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności” w  ramach Działania 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych - Typ projektów - Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Przetarg nieograniczony 28.04.2017, godz. 10:00 Pobierz
2 CNBOP-PIB TGZ/02/2017 poniżej 71200000-0, 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71320000-7, 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45111300-1, 45200000-9, 45210000-2, 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9

Zaprojektowanie i budowę Hali Badawczej wraz z dwoma zbiornikami na wodę podziemnymi i jednym naziemnym na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213 (w formule Zaprojektuj i Wybuduj) w ramach realizacji projektu pt: „Rozbudowa potencjału badawczo-dydaktycznego województwa mazowieckiego w zakresie doskonalenia, wdrażania efektów prac badawczych i rozwojowych w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności” w ramach Działania 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Typ projektów - Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
3 CNBOP-PIB TGZ/02/2017 poniżej 71200000-0, 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71320000-7, 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45111300-1, 45200000-9, 45210000-2, 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9

Zaprojektowanie i budowę Hali Badawczej wraz z dwoma zbiornikami na wodę podziemnymi i jednym naziemnym na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213 (w formule Zaprojektuj i Wybuduj) w ramach realizacji projektu pt: „Rozbudowa potencjału badawczo-dydaktycznego województwa mazowieckiego w zakresie doskonalenia, wdrażania efektów prac badawczych i rozwojowych w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności” w ramach Działania 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Typ projektów - Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Przetarg nieograniczony Informacja z otwarcia ofert Pobierz
4 CNBOP-PIB TGZ/02/2017 poniżej 71200000-0, 71000000-8, 71220000-6, 71221000-3, 71320000-7, 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45111300-1, 45200000-9, 45210000-2, 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9

Zaprojektowanie i budowę Hali Badawczej wraz z dwoma zbiornikami na wodę podziemnymi i jednym naziemnym na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213 (w formule Zaprojektuj i Wybuduj) w ramach realizacji projektu pt: „Rozbudowa potencjału badawczo-dydaktycznego województwa mazowieckiego w zakresie doskonalenia, wdrażania efektów prac badawczych i rozwojowych w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności” w ramach Działania 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Typ projektów - Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Przetarg nieograniczony Wyjaśnienia do treści SIWZ Pobierz
5 CNBOP-PIB TGZ/03/2015 poniżej 38.29.60.00-6 38.54.00.00-2 38.90.00.00-4

Zakup uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej 400 kN.

Przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
6 CNBOP-PIB TGZ/03/2015 poniżej 38.29.60.00-6 38.54.00.00-2 38.90.00.00-4

Zakup uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej 400 kN, klasa 1.

Przetarg nieograniczony Dalsze wyjaśnienia do treści SIWZ Pobierz
7 CNBOP-PIB TGZ/03/2015 poniżej 38.29.60.00-6 38.54.00.00-2 38.90.00.00-4

Zakup uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej 400 kN, klasa 1.

Przetarg nieograniczony Wyjaśnienia do treści SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert Pobierz
8 CNBOP-PIB TGZ/03/2015 poniżej 38.29.60.00-6 38.54.00.00-2 38.90.00.00-4

Zakup uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej 400 kN, klasa 1.

Przetarg nieograniczony 23.06.2015, godz. 10:00 Pobierz
9 CNBOP-PIB TGZ/02/2015 poniżej 38.29.60.00-6 38.90.00.00-4

Zakup stanowiska do badania czujek dymu i temperaturowych – tunel do badania czujek wielodetektorowych.

Przetarg nieograniczony Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Pobierz
10 CNBOP-PIB TGZ/02/2015 poniżej 38.29.60.00-6 38.90.00.00-4

Zakup stanowiska do badania czujek dymu i temperaturowych – tunel do badania czujek wielodetektorowych.

Przetarg nieograniczony 22.06.2015, godz. 10:00 Pobierz