Zamówienia publiczne Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach

L.p.ZamawiającyNumer referencyjnyWartość szacunkowa (PLN)Wspólny słownik zamówień (CPV)PrzedmiotTrybTermin składania ofertSzczegóły
1 CNBOP-PIB TGZ/3/2013 poniżej CPV: 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.12.51.30-1 Dostawa tonerów i tuszy do drukarek i kopiarek zapytanie o cenę Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
2 CNBOP-PIB TGZ/02/2014 poniżej 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.12.51.30-1 Dostawa tonerów i tuszy do drukarek i kopiarek Zapytanie o cenę Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
3 CNBOP-PIB TGZ/04/2014 nie dotyczy 71.31.80.00-0 Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie procesu inwestycyjnego budowy hal badawczych na terenie CNBOP-PIB w Józefowie Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym 11 marca 2014 r. godz. 15.30 Pobierz
4 CNBOP-PIB TGZ/11/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa komory klimatycznej o pojemności roboczej ok. 1500 litrów i parametrach pracy – temperatury -75 +180 C, wilgotność 10-98 % RH

Pzetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz
5 CNBOP-PIB TGZ/11/2014 ponizej 22.21.20.00-9 Usługa wydawnicza drulu i dostawy publikacji "Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa" Przetarg nieograniczony 2.09.2014 r., godz. 10.00 Pobierz
6 CNBOP-PIB TGZ/13/2014 ponizej 22.21.20.00-9 Usługa wydawnicza druku i dostawy publikacji "Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku" Przetarg nieograniczony 3.09.2014 godz. 10.00 Pobierz
7 CNBOP-PIB TGZ/11/2014 poniżej 22.21.20.00-9 Usługa wydawnicza druku i dostawy publikacji "Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa" Przetarg nieograniczony Zawiadomieniu o uzupełnieniu treści SIWZ i zmianie ogloszenia Pobierz
8 CNBOP-PIB TGZ/08/2015 poniżej 63.51.00.00-7, 63.51.20.00-1

Rezerwacja i zakup biletów lotniczych na potrzeby CNBOP-PIB w ramach podróży służbowych.

Przetarg nieograniczony Skorygowane zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
9 CNBOP-PIB TGZ/13/2014 poniżej 22.21.20.00-9 Usługa wydawnicza druku i dostawy publikacji "Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku" Przetarg nieograniczony Zawiadomienie i uzupełnieniu treści SIWZ Pobierz
10 CNBOP-PIB TGZ/08/2015 poniżej 63.51.00.00-7, 63.51.20.00-1

Rezerwacja i zakup biletów lotniczych na potrzeby CNBOP-PIB w ramach podróży służbowych.

Przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Pobierz