Zamówienia publiczne Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach

L.p.ZamawiającyNumer referencyjnyWartość szacunkowa (PLN)Wspólny słownik zamówień (CPV)PrzedmiotTrybTermin składania ofertSzczegóły
1 CNBOP-PIB nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Plan Zamówień Publicznych CNBOP-PIB na 2018 r.

Przetarg nieograniczony 2018 r. Pobierz
2 CNBOP-PIB nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Plan zamówień publicznych CNBOP-PIB na 2017 r.

nie dotyczy 2017 rok Pobierz
3 CNBOP-PIB TGZ/16/2012 poniżej CPV: 55300000-3, CPV: 55312000-0 Usługa cateringowa na potrzeby szkoleń, konferencji, warsztatów, spotkań i narad organizowanych przez CNBOP – PIB oraz pracowników Instytutu przetarg nieograniczony 3.08.2012r, godz. 10:00 Pobierz
4 CNBOP-PIB TGZ/16/2012 poniżej CPV: 55300000-3, CPV: 55312000-0 Usługa cateringowa na potrzeby szkoleń, konferencji, warsztatów, spotkań i narad organizowanych przez CNBOP – PIB oraz pracowników Instytutu przetarg nieograniczony Informacja nr 1 - odpowiedź na zapytania wykonawcy Pobierz
5 CNBOP-PIB TGZ/2/2013 poniżej CPV: 55300000-3, CPV: 55312000-0 Usługa cateringowa na potrzeby szkoleń, konferencji, warsztatów, spotkań i narad organizowanych przez CNBOP – PIB oraz pracowników Instytutu przetarg nieograniczony 24.01.2013r., godz. 10:00 Pobierz
6 CNBOP-PIB TGZ/2/2013 poniżej CPV: 55300000-3, CPV: 55312000-0 Usługa cateringowa na potrzeby szkoleń, konferencji, warsztatów, spotkań i narad organizowanych przez CNBOP – PIB oraz pracowników Instytutu przetarg nieograniczony Zmiana terminu składania ofert na 29.01.2013r., godz. 10:00 Pobierz
7 CNBOP-PIB TGZ/2/2013 poniżej CPV: 55300000-3, CPV: 55312000-0 Usługa cateringowa na potrzeby szkoleń, konferencji, warsztatów, spotkań i narad organizowanych przez CNBOP – PIB oraz pracowników Instytutu przetarg nieograniczony Informacja, zmiana SIWZ Pobierz
8 CNBOP-PIB TGZ/2/2013 poniżej CPV: 55300000-3, CPV: 55312000-0 Usługa cateringowa na potrzeby szkoleń, konferencji, warsztatów, spotkań i narad organizowanych przez CNBOP – PIB oraz pracowników Instytutu przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
9 CNBOP-PIB TGZ/11/2012 poniżej CPV: 45231300-8 CPV: 45223300-9 CPV: 45232410-9 CPV: 45231400-9 Budowa dwóch parkingów na terenie CNBOP-PIB w Józefowie” przetarg nieograniczony 28.06.2012, godz. 10:00 Pobierz
10 CNBOP-PIB TGZ/11/2012 poniżej CPV: 45231300-8 CPV: 45223300-9 CPV: 45232410-9 CPV: 45231400-9 Budowa dwóch parkingów na terenie CNBOP-PIB w Józefowie” przetarg nieograniczony Odpowiedź na pytania Pobierz