Zamówienia publiczne Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach

L.p.ZamawiającyNumer referencyjnyWartość szacunkowa (PLN)Wspólny słownik zamówień (CPV)PrzedmiotTrybTermin składania ofertSzczegóły
31 CNBOP-PIB TGZ/08/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa komory klimatycznej o pojemności roboczej ok. 1 700 litrów i parametrach pracy – temperatury -30 +80 C, wilgotność 20-95 % RH

Przetarg nieograniczony wyjaśnienia do treści SIWZ i przesunięcie terminu składania ofert na 2.10.19 g.10:00 Pobierz
32 CNBOP-PIB TGZ/09/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa komory klimatycznej o pojemności roboczej ok. 1 700 litrów i parametrach pracy – temperatury -75 +180 C, wilgotność 10-98 % RH

Przetarg nieograniczony kolejne wyjaśnienia do treści SIWZ Pobierz
33 CNBOP-PIB TGZ/09/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa komory klimatycznej o pojemności roboczej ok. 1 700 litrów i parametrach pracy – temperatury -75 +180 C, wilgotność 10-98 % RH

Przetarg nieograniczony wyjaśnienia do treści SIWZ i przesunięcie terminu składania ofert na 2.10.19 g.10:00 Pobierz
34 CNBOP-PIB TGZ/09/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa komory klimatycznej o pojemności roboczej ok. 1 700 litrów i parametrach pracy – temperatury -75 +180 C, wilgotność 10-98 % RH

Przetarg nieograniczony 30.09.2019, godz. 10.00 Pobierz
35 CNBOP-PIB TGZ/08/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa komory klimatycznej o pojemności roboczej ok. 10 000 litrów i parametrach pracy – temperatury -30 +80 C, wilgotność 20-95 % RH

Przetarg nieograniczony 30.09.2019, godz. 10.00 Pobierz
36 CNBOP-PIB TGZ/06/2019 poniżej 38540000-2, 42992200-8

Dostawa komory bezechowej do badania parametrów elektroakustycznych głośników, sygnalizatorów akustycznych i sygnalizatorów bezruchu.

Przetarg nieograniczony zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Pobierz
37 CNBOP-PIB TGZ/06/2019 poniżej 38540000-2, 42992200-8

Dostawa komory bezechowej do badania parametrów elektroakustycznych głośników, sygnalizatorów akustycznych i sygnalizatorów bezruchu.

Przetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz
38 CNBOP-PIB TGZ/06/2019 poniżej 38540000-2, 42992200-8

Dostawa komory bezechowej do badania parametrów elektroakustycznych głośników, sygnalizatorów akustycznych i sygnalizatorów bezruchu.

Przetarg nieograniczony wyjaśnienia do treści SIWZ; zmiana terminu składnia ofert Pobierz
39 CNBOP-PIB TGZ/06/2019 poniżej 38540000-2, 42992200-8

Dostawa komory bezechowej do badania parametrów elektroakustycznych głośników, sygnalizatorów akustycznych i sygnalizatorów bezruchu.

Przetarg nieograniczony 13.08.2019, godz. 10.00 Pobierz
40 CNBOP-PIB TGZ/05/2019 poniżej 38540000-2, 42992200-8

Dostawa komory bezechowej do badania parametrów elektroakustycznych głośników, sygnalizatorów akustycznych i sygnalizatorów bezruchu.

Przetarg nieograniczony zawiadomienie o unieważnieniu postepowania Pobierz