Zamówienia publiczne Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach

L.p.ZamawiającyNumer referencyjnyWartość szacunkowa (PLN)Wspólny słownik zamówień (CPV)PrzedmiotTrybTermin składania ofertSzczegóły
1 CNBOP-PIB TGZ/9/2013 poniżej CPV 71000000-8 CPV 71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z infrastrukturą techniczną rozbudowy Sali szkoleniowej usytuowanej w budynku „C” na terenie CNBOP-PIB w Józefowie. ul. Nadwiślańska 213 przetarg nieograniczony 19.04.2013r., godz. 10:00 Pobierz
2 CNBOP-PIB TGZ/9/2013 poniżej CPV 71000000-8 CPV 71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z infrastrukturą techniczną rozbudowy Sali szkoleniowej usytuowanej w budynku „C” na terenie CNBOP-PIB w Józefowie. ul. Nadwiślańska 213 przetarg nieograniczony Wyjasnienia Pobierz
3 CNBOP-PIB TGZ/9/2013 poniżej CPV 71000000-8 CPV 71220000-6 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z infrastrukturą techniczną rozbudowy Sali szkoleniowej usytuowanej w budynku „C” na terenie CNBOP-PIB w Józefowie. ul. Nadwiślańska 213 przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
4 CNBOP-PIB TGZ/9/2012 poniżej 30.19.97.50-2 Zakup bonów towarowych przetarg nieograniczony 14.06.2012, godz. 10:00 Pobierz
5 CNBOP-PIB TGZ/9/2012 poniżej 30.19.97.50-2 Zakup bonów towarowych przetarg nieograniczony Informacja nr 1: odpowiedź na zapytanie wykonawcy Pobierz
6 CNBOP-PIB TGZ/9/2012 poniżej 30.19.97.50-2 Zakup bonów towarowych przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
7 CNBOP-PIB TGZ/8/2013 poniżej CPV 38342000-4 Dostawa oscyloskopu cyfrowego przetarg nieograniczony 23.04.2013r., godz. 10:00 Pobierz
8 CNBOP-PIB TGZ/8/2013 poniżej CPV 38342000-4 Dostawa oscyloskopu cyfrowego przetarg nieograniczony Wyjaśnienia Pobierz
9 CNBOP-PIB TGZ/8/2013 poniżej CPV 38342000-4 Dostawa oscyloskopu cyfrowego przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
10 CNBOP-PIB TGZ/8/2012 poniżej CPV 22.10.00.00-1 Usługa wydawnicza przetarg nieograniczony 29.05.2012, godz. 10:00 Pobierz