Zamówienia publiczne Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach

L.p.ZamawiającyNumer referencyjnyWartość szacunkowa (PLN)Wspólny słownik zamówień (CPV)PrzedmiotTrybTermin składania ofertSzczegóły
51 CNBOP-PIB TGZ/03/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa Analizatora wielkości cząstek w aerozolach.

Przetarg nieograniczony wyjaśnienia do treści SIWZ Pobierz
52 CNBOP-PIB TGZ/02/2019 poniżej 45260000-7, 45261100-5, 45261210-9, 45443000-4

Wykonanie termomodernizacji dachu wraz z naprawą elewacji w budynku prototypowani P na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213.

Przetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz
53 CNBOP-PIB TGZ/03/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa Analizatora wielkości cząstek w aerozolach.

Przetarg nieograniczony 10.04.2019, godz. 10:00 Pobierz
54 CNBOP-PIB brak brak brak

Plan Zamówień Publicznych CNBOP-PIB na 2019 r.

brak brak Pobierz
55 CNBOP-PIB TGZ/02/2019 poniżej 45260000-7, 45261100-5, 45261210-9, 45443000-4

Wykonanie termomodernizacji dachu wraz z naprawą elewacji w budynku prototypowani P na terenie CNBOP-PIB w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213

Przetarg nieograniczony 03.04.2019, godz. 10:00 Pobierz
56 CNBOP-PIB TGZ/01/2019 poniżej 38.54.00.00-2

Dostawa Komory klimatycznej do wykonywania badań środowiskowych.

Przetarg nieograniczony Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania Pobierz
57 CNBOP-PIB TGZ/01/2019 poniżej 38.54.00.00-2

Dostawa Komory klimatycznej do wykonywania badań środowiskowych.

Przetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz
58 CNBOP-PIB TGZ/13/2018 poniżej 85.12.10.00-3, 85.12.12.00-5, 85.10.00.00-0

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy oraz dodatkowych świadczeń medycznych dla CNBOP-PIB.

Przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
59 CNBOP-PIB TGZ/01/2019 poniżej 38540000-2

Dostawa komory klimatycznej do wykonywania badań środowiskowych – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Przetarg nieograniczony 29.01.2019, godz. 10:00 Pobierz
60 CNBOP-PIB TGZ/13/2018 poniżej 85121000-3, 85121200-5, 85100000-0

Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy oraz dodatkowych świadczeń medycznych dla CNBOP-PIB.

Przetarg nieograniczony informacja z otwarcia ofert Pobierz