Zamówienia publiczne Ogłoszenia o wszczętych postępowaniach

L.p.ZamawiającyNumer referencyjnyWartość szacunkowa (PLN)Wspólny słownik zamówień (CPV)PrzedmiotTrybTermin składania ofertSzczegóły
1 CNBOP-PIB TGZ/19/2012 powyżej 38500000-0 dostawa stanowiska do badania granic wybuchowości wg PN-EN 1839 przetarg nieograniczony 23.10.2012r., godz. 13:00 Pobierz
2 CNBOP-PIB TGZ/20/2012 powyżej 38500000-0 Dostawa stanowiska badawczego do wykonywania pomiarów minimalnej energii zapłonu pyłów wg normy PN-EN 13821 przetarg nieograniczony 23.10.2012r., godz. 13:00 Pobierz
3 CNBOP-PIB TGZ/22/2012 powyżej 38500000-0 Rozbudowa stanowiska do badania parametrów wybuchowości pyłów palnych wg PN-EN 14034:2011 przetarg nieograniczony 23.10.2012r., godz. 13:00 Pobierz
4 CNBOP-PIB TGZ/23/2012 powyżej 38500000-0 Dostawa stanowiska badawczego do wykonywania pomiarów palności kabli wg normy PN-EN 50399 przetarg nieograniczony 23.10.2012r., godz. 13:00 Pobierz
5 CNBOP-PIB TGZ/19/2012 powyżej 38500000-0 dostawa stanowiska do badania granic wybuchowości wg PN-EN 1839 przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
6 CNBOP-PIB TGZ/22/2012 powyżej CPV 38500000-0 Rozbudowa stanowiska do badania parametrów wybuchowości pyłów palnych wg PN-EN 14034:2011 przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
7 CNBOP-PIB TGZ/23/2012 powyżej CPV 38500000-0 Dostawa stanowiska badawczego do wykonywania pomiarów palności kabli wg normy PN-EN 50399 przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
8 CNBOP-PIB TGZ/20/2012 powyżej CPV 38500000-0 Dostawa stanowiska badawczego do wykonywania pomiarów minimalnej energii zapłonu pyłów wg normy PN-EN 13821 przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz
9 CNBOP-PIB TGZ/34/2012 powyżej 38500000-0 Dostawa stanowiska do badań temperatury zapłonu pyłów i cieczy palnych przetarg nieograniczony 8.01.2013r, godz. 10:00 Pobierz
10 CNBOP-PIB TGZ/34/2012 powyżej 38500000-0 Dostawa stanowiska do badań temperatury zapłonu pyłów i cieczy palnych przetarg nieograniczony Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz